Institute of Archaeology and Heritage

print

The Institute of Archeology and Heritage of the Faculty of Humanities at the University of Primorska (UP FHŠ) was founded in January 2016, continuing the research path of the previous Institute for the Mediterranean Heritage, which operated within the Scientific and Research Center of the University of Primorska until the late 2015 . We are a multidisciplinary research group that co-ordinates and implements research in the fields of archeology and heritage, conducting national and international projects as well as developing the contents and programs of both scientific disciplines in the broadest meaning of the term.

doc. dr. Alenka Tomaž, Head of the institute

Who are we?

Smo mlada in projektno uspešna raziskovalna skupina, ki združuje kreativne potenciale in raziskovalne pristope različnih znanstvenih strok. Ukvarjamo se z raziskavami na področju arheologije, od prazgodovine do novega veka; raziskovalne cilje pa dosegamo z interdisciplinarno povezanostjo večine humanističnih in družbenih ved, ki se ukvarjajo z dediščino preteklosti in sedanjosti. Združujemo izsledke arheologije, antropologije, zgodovine umetnosti, arhitekture, pa tudi specifičnih strok, kot so muzeologija, konservatorstvo, arhivistika in turizem.

Raziskave sodelavcev IAD so prostorsko vezane na slovensko ozemlje, širši prostor Sredozemlja, Balkana in Srednje Evrope v različnih obdobjih preteklosti, zanimajo pa nas predvsem procesi, ki so v preteklosti vplivali na razvoj kulturnih krajin ter oblikovali današnjo podobo prostora.

Achievements

The researchers of the IAH have conducted a series of basic scientific and applied research projects. As a leading partner or as a partner, the institute has implemented successfully a number of international projects in the field of cultural heritage and its protection/promotion. The oinstitute is also intensively involved in projects of preventive archeology, which it has managed to market with great success.

The institute members have published a number of scientific monographic publications, publications in domestic and foreign scientific journals, papers at international congresses and have organised numerous national as well as international scientific and professional meetings. The institute publishes the series of scientific monographs Annales Mediterranei.

The members of the institute perform teaching duties as members of the Department of Archeology and Heritage Studies in BA, MA and PhD levels, taking part in the program of Heritage Tourism at UP FTŠ as well.

Our Vision

Our aim is to understand and explore the heritage in the broadest sense of the term, thus trying to reconciliate individual scientific disciplines. We pay great attention to promoting and raising the awareness of the importance of heritage as a factor of identity in everyday life.

Researchers and Staff

National Projects and Programmestop

International Projectstop

Commercial Projectstop