Fakulteta za humanistične študije

Univerze na Primorskem

vabi

v sredo, 16. maja 2018, ob 11.00 v predavalnico Levant 3

 

na ogled študijskega dokumentarca

STUDIO YOUTUBE

avtorice Daše Potokar

 

Daša Potokar, magistrica komunikacijskih in medijskih študijev ter nekdanja študentka Oddelka za medijske študije UP FHŠ, v enournem dokumentarcu raziskuje in prikazuje heterogeni svet aspektov glasbene kulture naredi sam v Sloveniji. Avtorica si zastavi zahteven kompleks vprašanj, ali spletno mesto YouTube v slovenskem prostoru omogoča slovenskim glasbenikom in glasbenicam pa tudi naredi sam glasbenikom/cam lažjo produkcijo in distribucijo njihove glasbe, kako so predstavljeni/e na YouTubu in kakšne identitetne vloge so pri tem odigravane ali (samo)pripisane glasbenim jutjuberjem/kam. Pri tem ji uspeva ne le pronicljivo izzvati stereotipne in klišejske predstave o naredi sam glasbenih izdelkih kot obliki neprofesionalne ali vprašljive profesionalne prakse medijske produkcije, predstaviti raznovrsten značaj jutjubersko skonstruirane glasbene kulture, upoštevati normativne oziroma regulacijske vidike delovanja Studio YouTuba z njegovimi partikularnimi uporabniškimi praksami, ampak tudi občutljivo slediti niansiranemu prikazu kulturne diverzitete jutjuberskih glasbenikov/ic, katerih prakse so rezultat večkratnega vpliva YouTuba kot globalizacijske medijske sile na naredi sam slovensko glasbeno kulturo, upoštevajoč družbene, kulturne, tehnološke in ekonomske procese, ki omogočajo ta specifičen spoj glasbene in medijske industrije.

 

Prikaz dokumentarnega filma bo izveden v okviru predmeta TELEVIZIJA, po ogledu pa sledi pogovor dr. Vlada Kotnika z avtorico.

 

Vabljeni!