Oddelek za geografijo

Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem

vas v okviru

Geografskega večera

 vljudno vabi na predavanje z naslovom

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA VODNOGOSPODARSKO IN NARAVOVARSTVENO REŠITEV

PITNE VODE SLOVENSKE ISTRE Z ZALEDNIM KRASOM

 

Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

Torek, 17. oktober 2017, ob 18.30 uri v predavalnici Maestral 3

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, Koper

Na okroglih mizah, ki jih je Oddelek za geografijo Primorske univerze organiziral v preteklih letih, smo spoznali, da je preskrba slovenske Istre z vodo, še posebej pitno vodo, skupni imenovalec zanimanja različnih strok in je tema, ki pritegne veliko slušateljev. Na zadnji od njih so strokovnjaki razpravljali o možnih rešitvah za preskrbo slovenske Istre s pitno vodo, predstavili so različne neuresničene projekte (gradnja različnih akumulacij) ter tudi možnost razsoljevanja morske vode. Tokrat bo predavatelj, prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad., predstavil možnost oskrbe slovenske Istre z dodatno vodo z neposrednim zajemom vode iz Reke v njenem spodnjem toku, v kombinaciji z bogatenjem njenih nizkih pretokov z vodo iz že obstoječih akumulacij v njenem porečju, Mole in Klivnika.