ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa na koncu vsakega koledarskega leta podeljuje denarni nagradi za najboljše diplomsko in magistrsko nalogo v višini 250,00 evrov bruto, in sicer za naloge, ki obravnavajo delo nevladnih organizacij.

 

Razpis je namenjen študentkam/-om Univerze na Primorskem (ne glede na stalno prebivališče) in študentkam/-om drugih univerz v Sloveniji, s stalnim bivališčem v Obalno-kraški regiji, ki so v tekočem letu:

1) magistrirale/-i po t. i. bolonjskem sistemu ali diplomirale/-i po starem sistemu ali

2) diplomirale/-i po bolonjskem sistemu.

 

Na razpis se torej lahko prijavijo študentke in študenti, ki ustrezajo navedenim pogojem in je njihova tema diplomske naloge oz. magistrskega dela vezana na delovanje nevladnega sektorja. Rok za oddajo prijave je 27. 11. 2017.

 

Razpisne pogoje in obrazec za prijavo najdete na povezavi.

 

V letu 2016 je nagrado prejela Jana Petek oziroma njeno delo Uporaba družbenih omrežij in medijev za promocijo: študij primera filmskega festivala Kino Otok.

 

Za več informacij smo vam na voljo na info@sticisce-iskra.si in kontaktni številki Kulturno izobraževalnega društva PiNA (05 63 00 320).