Volitve Študentskega sveta UP FHŠ v študijskem letu 2017/18 se izvedejo v sredo, 15.11.2017, med 9.00 in 17.00 v avli fakultete, Titov trg 5, Koper.

Sklep o podaljšanju roka vložitev kandidatur za volitve ŠS

Razpis Volitve v Študentski svet UP FHŠ 2017/18