Od ponedeljka, 9. julija, do petka, 20. julija, na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v soorganizaciji z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper potekajo letos že 25. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran«. Naš klic je letos dosegel tečajnike iz različnih držav – Argentine, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Makedonije, Srbije, Švice in Združenih držav Amerike. Udeleženci na dopoldanskih lektoratih pridobivajo novo ali pilijo že pridobljeno znanje slovenskega jezika, v popoldanskem času ga utrjujejo z individualnim delom ob pomoči asistentk, študentk Slovenistike Fakultete za humanistične študije, na večernih delavnicah pa pridobljeno znanje lahko uporabljajo še praktično. Ob tem spoznavajo slovensko glasbo, kulturo, ples, literaturo, zgodovino, kulinariko, obenem pa tudi domačine in znane ali skrite kotičke mesta Koper ali slovenske Obale. Rdeča nit letošnjih Poletnih tečajev je Ivan Cankar in evropsko leto kulturne dediščine. Udeleženci tečajev bodo velikega slovenskega književnika spoznavali z različnih zornih kotov in na različne načine – iz posameznih odlomkov dramskih besedil bodo pisali lastne kratke dramske zgodbe, seznanili se bodo z nekaterimi izseki pisem različnim naslovnikom, pripravljali tipične vrhniške jedi iz Cankarjevih časov, poučili se bodo tudi o različnih zapisih besed, ki se navezujejo na Cankarjev priimek. Na celodnevni ekskurziji pa se bodo podali po poteh Ivana Cankarja.