Spoštovani!

 

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

 

»Arhitektonski razvoj istarskih srednjevjekovnih feudalnih utvrda: primjena metode ''arheologije arhitekture'' prilikom analize razvoja utvrda

/Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb: uporaba metode ''arheologije arhitekture'' pri analizi razvoja utrdb«

 

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Arheologija,

 

Josipa Višnjića,

 

ki bo v ponedeljek, 18. junija 2018, ob 15. uri, v predavalnici Levant 1, Titov trg 5, Koper.

 

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština in somentorstvom doc. dr. Zrinke Mileusnić.

 

Doktorska disertacija je za vpogled na voljo v knjižnici UP FHŠ.

 

 

Referat UP FHŠ