Spoštovani!

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

 

»Lončarska obrt v Petovioni: sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju Doma upokojencev Ptuj«

 

študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodovina Evrope in Sredozemlja,

 

Maje Janežič,

 

ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 11. uri, v predavalnici Maestral 1, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

 

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. dr. Irene Lazar in somentorstvom izr. prof. dr. Janke Istenič.

 

Doktorska naloga je na vpogled na voljo v knjižnici UP FHŠ.

 

Referat UP FHŠ