Spoštovani!

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

 

»Trnovski gozd v gospodarsko-političnih in kulturno-socialnih dinamikah treh stoletij (18.-20. stol): med mikrozgodovinsko obravnavo in pisanjem lokalne zgodovine«

 

študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodovina Evrope in Sredozemlja,

 

Petre Kolenc,

 

ki bo v torek, 26. marca 2019, ob 13. uri, v predavalnici Levant 4, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

 

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. dr. Marte Verginelle in somentorstvom prof. dr. Aleksandra Panjeka.

 

Doktorska naloga je za vpogled na voljo v knjižnici UP FHŠ.

 

Referat UP FHŠ