Organi fakultete

print

Dekanja UP FHŠ

prof. dr. Irena Lazar

 

Senat UP FHŠtop

 • prof. dr. Irena Lazar, predsednica Senata fakultete
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, Oddelek za antropologijo in kulturne študije
 • doc. dr. Alenka Tomaž, Oddelek za arheologijo in dediščino
 • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, Oddelek za geografijo
 • doc. dr. Anja Zorman, Oddelek za italijanistiko
 • prof. dr. Ernest Ženko, Oddelek za medijske študije
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, Oddelek za slovenistiko
 • lekt., dr. Anja Pirih, Oddelek za uporabno jezikoslovje
 • prof. dr. Aleksej Kalc, Oddelek za zgodovino
 • Nika Stegovec, predstavnica študentov
 • Gregor Benčina, predstavnik študentov
 • Matej Zupanc, predstavnik študentov

   

Delovna telesa Senata UP FHŠtop

Komisija za študijske zadeve UP FHŠ (KŠZ UP FHŠ)

 • izr. prof. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve (predsednik)
 • doc. dr. Katja Hrobat Virgolet 
 • doc. dr. Irina Makarova Tominec 
 • izr. prof. dr. Karmen Medica 
 • Slavko Tuka, predstavnik študentov
 • Mojca Cencič, strokovna sodelavka, ki sodeluje pri delu v komisiji

Komisija za študentske zadeve UP FHŠ (KŠSZ UP FHŠ)

 • prof. dr. Nives Zudič Antonič, prodekanja za študentske zadeve (predsednica)
 • doc. dr. Valentina Brečko Gruber
 • lekt. Emma Beatriz Villegas Cunja
 • Tereza Prešeren, predstavnica študentov
 • Monika Šrot, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FHŠ (KZRD UP FHŠ)

 • prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za znanstveno raziskovalno delo (predsednik)
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
 • izr. prof. dr. Vlado Kotnik
 • Valentin Medvešček, predstavnik študentov

Komisija za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ (KMSR UP FHŠ)

 • doc. dr. Miha Koderman, prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj (predsednik)
 • doc. dr. Jadranka Cergol Gabrovec
 • doc. dr. Neva Čebron
 • Danijel Gontarev, predstavnik študentov z glasovalno pravico
 • Valentina Bertok, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico

Komisija za kakovost UP FHŠ (KK UP FHŠ)

 • doc. dr. Tadej Praprotnik (predsednik)
 • doc. dr. Katarina Šmid
 • doc. dr. Peter Sekloča
 • doc. dr. Anja Zorman 
 • Ira Mešiček, predstavnica študentov
   

Akademski zbor UP FHŠtop

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na fakulteti. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega  zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Predsednik AZ UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Pobežin
Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 97
Št. predstavnikov študentov: 20


Študentski svet UP FHŠtop

 • Nika Stegovec, predsednica
 • Lan Rahne, podpredsednik in tajnik
 • Gregor Benčina
 • Miha Bizjak
 • Nika Vinkovič
 • Iztok Žerjal
 • Matej Zupanc
 • Peter Cividini Peloza
 • Diana Kenda