Organi fakultete

print

Dekanja UP FHŠ

prof. dr. Irena Lazar

Senat UP FHŠtop

 • prof. dr. Irena Lazar, predsednica Senata fakultete
 • doc. dr. Alenka Janko Spreizer, Oddelek za antropologijo in kulturne študije
 • izr. prof. dr. Gregor Pobežin, Oddelek za arheologijo in dediščino
 • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, Oddelek za geografijo
 • doc. dr. Anja Zorman, Oddelek za italijanistiko
 • doc. dr. Peter Sekloča, Oddelek za medijske študije
 • doc. dr. Marcello Potocco, Oddelek za slovenistiko
 • lekt. Anja Pirih, Oddelek za uporabno jezikoslovje
 • Slavko Tuka, predstavnik študentov
 • Matej Mihelič, predstavnik študentov

Delovna telesa Senata UP FHŠtop

Komisija za študijske zadeve UP FHŠ (KŠZ UP FHŠ)
izr. prof. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve (predsednik)
doc. dr. Katja Hrobat Virgolet, visokošolska učiteljica
doc. dr. Peter Sekloča, visokošolski učitelj
mag. Metka Malčič, lektorica
Boštjan Lešnik, predstavnik študentov
Mojca Cenčič, strokovna sodelavka, ki sodeluje pri delu v komisiji


Komisija za študentske zadeve UP FHŠ (KŠSZ UP FHŠ)
izr. prof. dr. Nives Žudič Antonič, prodekanja za študentske zadeve (predsednica)
doc. dr. Valentina Brečko Gruber, visokošolska učiteljica
doc. dr. Tadej Praprotnik, visokošolski učitelj
Matej Mihelič, predstavnik študentov
Monika Šrot, strokovna sodelavka, ki sodeluje pri delu komisije


Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FHŠ (KZRD UP FHŠ)
prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za znanstveno - raziskovalno delo (predsednik)
Karin Špela Kres, predstavnica študentov


Komisija za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ (KMSR UP FHŠ)
doc. dr. Miha Koderman, prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj (predsednik)
Denis Salkić, predstavnik študentov
Valentina Bertok, strokovna sodelavka, ki sodelujeta pri delu v komisiji


Komisija za kakovost UP FHŠ (KK UP FHŠ)
doc. dr. Anja Zorman, visokošolska učiteljica (predsednica)
izr. prof. dr. Gregor Pobežin, visokošolski učitelj
doc. dr. Peter Sekloča, visokošolski učitelj
prof. dr. Ernest Ženko, visokošolski učitelj
Darja Oražem, predstavnica študentov

 


Akademski zbor UP FHŠtop

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na fakulteti. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega  zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Predsednik AZ UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Pobežin
Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 97
Št. predstavnikov študentov: 20


Študentski svet UP FHŠtop

 • Peter Cividin Peloza, predsednik ŠS UP FHŠ
 • Ira Mešiček, podpredsednica ŠS UP FHŠ
 • Nina Vinkovič
 • Boštjan Lešnik
 • Denis Salkić
 • Darja Oražem
 • Matej Mihelič
 • Karin Špela Kres
 • Žan Miha Šulek
 • Milka Jožič