POSLANSTVO IN VIZIJA UP FHŠ

print

Poslanstvo UP FHŠ

Na UP FHŠ prispevamo k trajnostnemu razvoju družbe z odpiranjem misli za nova znanja, sodelovanje in spoštovanje pogledov drugih.

Študentke in študenti se dejavno vključujejo v izobraževalni proces in raziskovanje. Znanja humanističnih in družboslovnih ved pridobivajo v odprtem dialogu, s pomočjo sodobnih izobraževalnih metod in projektnega dela. To jim omogoča, da se razvijajo v široko razgledane, kritične in odgovorne osebnosti. Povezovanje spoznanj različnih disciplin ter izkušnje večkulturnega in sredozemskega okolja jim prinašajo dodatne možnosti za samostojno in aktivno vključevanje v družbo.

Vizija UP FHŠtop

UP FHŠ se bo okrepila in postala širše prepoznavna po interdisciplinarnih, kakovostnih in specifičnih študijskih programih, z izbirnostjo, ki omogoča študentom, da prilagodijo študij lastnim interesom, po kakovostnem in mednarodno prepoznavnem raziskovalnem delu učiteljev in študentov ter usmerjenostjo v značilni kulturni prostor severno jadranskega dela Sredozemlja, v širši slovenski in mednarodni prostor.