dr. Andraž Teršek

Izredni profesor

E-pošta: andraz.tersek@gmail.com

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
Pedagoški naziv: izredni profesor
Raziskovalna področja: 
ustavno pravo, človekove pravice, filozofija prava, medijsko pravo in svoboda izražanja, teorija demokracije, politologija, politična psihologija, etika


Enota/Inštitut: Oddelek za medijske študije UP FHŠ, Oddelek za edukacijske vede UP PEF, Podiplomski študijski program Politologija UP FM

Kratek življenjepis:
Dr. Andraž Teršek je diplomiral, magistriral in doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je deset služboval kot pedagoški asistent. Je predvsem ustavnik in pravni filozof. Kot raziskovalec in predavatelj je zaposlen na Univerzi na Primorskem (UP PEF matično, UP FHŠ). Bil je pobudnik, soustanovitelj in sourednik prve slovenske revije za ustavno pravo Revus-revija za evropsko ustavnost. Objavil je številne strokovne in znanstvene članke, knjige (Preludij demokracije: civilna družba in svoboda javnega komuniciranja, Svoboda izražanja, Ustavna demokracija in vladavina prava, Teorija legitimnosti in svobodno ustavništvo, Pravna ignoranca škodi-kritika pravne prakse) in zbornike (Pravna vprašanja začetka in konca življenja, Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje, Etika in kakovost življenja: izbrana vprašanja iz medicine, športa in prava, Možnosti politike danes?). Spisal je nekaj uspešnih in odmevnih pobud za ustavnosodno presojo. Pripravlja in vodi strokovna in znanstvena srečanja za študente in zainteresirano javnost. S članki, komentarji in mnenji pogosto nastopa v tiskanih in drugih javnih občilih. Prejel je nagrado Slovenske znanstvene fundacije pri SAZU "Prometej znanosti - za odličnost v komuniciranju znanosti". Uvršča se med "10 najvplivnejših pravnikov." Leta 2014 je izdal literarni prvenec, roman "Brutalci.To ni ta roman o nas."

Pedagoška dejavnost:
Predavatelj in nosilec pri predmetih: Medijsko pravo 1 in Medijsko pravo 2 na UP FHŠ; Delovno in socialno pravo, Pravo v vzgoji in izobraževanju, Vzgoja za kritično državljansko držo in Pravo in etika v edukaciji na UP PEF, Pravna in socialna država na UP FM.

Sodelovanje v raziskovalnih programih in projektih:
ZdravjE zame
SEYLE
IDO Primorske
Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper

Funkcije:
Predstojnik Centra za povezano znanost in razvoj (POZNAR) na UP PINT.

Druge dejavnosti:
Sourednik znanstvene revije Revus-revija za evropsko ustavnost, član upravnega odbora Društva za ustavno pravo Slovenije, soustanovitelj Kluba Revus-Center za raziskovanje evropske ustavnosti in demokracije, kolumnist strokovne revije Pravna praksa.
 05 66 37 740 (centrala)

05 66 37 741 (referat)

05 66 37 742 (faks)

info@fhs.upr.si

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične
študije
Titov trg 5
6000 Koper