Oddelek za arheologijo in dediščino

print

Aktualno

Sodelavci

Arhiv


Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Posebnost študijskih programov prve stopnje je dvopredmetnost, ki študentom omogoča pridobivanje znanj iz dveh strokovnih podorčij in posledično tudi večjo zaposljivost.

Študijski program Kulturna dediščina je edini tovrstni študijski program v Sloveniji; zasnovan je izrazito interdisciplinarno in povezuje stroke, kot so arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina in etnologija. Dodatne študijske vsebine segajo tudi na področje konservatorstva, muzeologije in upravljanja dediščine.

Dvopredmetni študijski program Arheologija je zasnovan sodobno in odprto v mednarodni prostor. Odlikujejo ga številna gostovanja profesorjev iz Slovenije in tujine ter možnosti izmenjave študentov oziroma vključevanje študentov v raziskovalne projekte doma in na tujem, programe Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, idr.

Pomemben del študija v praksi so tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Oddelku za arheologijo in dediščino. Študenti se tako neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji ter medsebojna izmenjava mnenj in pogledov.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; na sedežu Inštituta v Piranu imajo na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.


Oddelek izvaja študijske programe s področja arheologije in kulturne dediščine, ki omogočajo študentom pridobitev izobrazbe od 1. do 3. stopnje študija:

- dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (1. stopnja)

- dvopredmetni študijski program Arheologija (1. stopnja)

- enopredmetni študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja (2. stopnja)

- enopredmetni študijski program Dediščinski turizem (2. stopnja, v sodelovanju z UP FTŠ)

- doktorski študijski program Arheologija (3. stopnja)


Uradne ure tajništva so po dogovoru, in sicer v kabinetu št. 34 na UP FHŠ (tel. 05 66 38 627), redno pa preko elektronske pošte na naslovu: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si in neza.cl@fhs.upr.si.


Aktualno


13th International

Summer School of Museology

PROGRAM

 

Vabljeni na serijo gostujočih predavanj doc. dr. Irene Radić Rossi (Oddelek za arheologijo, Univerza v Zadru) na temo podvodne arheologije.
Serija predavanj poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru izmenjave ERASMUS+ in predmeta Arheologija morja in celinskih voda Evrope.
 
 
Sreda, 17. april 2019
10.00 – 11.30 (Sejna soba, UP FHŠ)
UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN CROATIA: PAST, PRESENT AND FUTURE
12.00-13.30 (Sejna soba, UP FHŠ)
ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE IN SITU PRESERVATION OF UNDERWATER CULTURAL HERITAGE
 
Četrtek, 18. april 2019
10.00 – 11.30 (Burja 3, UP FHŠ)
CHALLENGES OF SYSTEMATIC RESEARCH OF COASTAL SITES: THE CASKA BAY CASE STUDY
12.00-13.30 (Burja 3, UP FHŠ)
ARCHAEOLOGY OF ADRIATIC SHIPBUILDING AND SEAFARING

--- International Conference MATERIAL ENCOUNTERS ---

Main topic: The Miniature World of Artefacts

Call for Papers open now!

Duration: 23. - 24. May 2019

Organizers: Institute of Archaeology and Heritage & Department of Archaeology and Heritage of Faculty of Humanities, University of Primorska, Koper, Slovenia

Location: Faculty of Humanities, University of Primorska, Titov trg 5, Koper, Slovenia

 

Important dates: Submission of abstracts: 22nd March 2019; Acceptance notice: 29th March 2019

 

Call for Papers

Institute of Archaeology and Heritage & Department of Archaeology and Heritage of Faculty of Humanities kindly invite researchers to submit abstracts for the International Conference »Material Encounters«, dedicated to different aspects of material culture. The aim of the conference is to provide a medium for the exchange of knowledge and experience of researchers, dealing with material culture. The main topic of the forthcoming conference is »The Miniature World of Artefacts«. The organizers seek papers on different views on miniature material culture. The topic is broad enough to cover a range of disciplinary areas such as archaeology, anthropology, art history, ethnology, history, etc. You can participate with oral presentation or poster (max. size: 70 x 100cm).

 

All papers will be published in Studia Universitatis Hereditati. Deadline for full paper submission is 30th June 2019.

 

To participate in Material Encounters - The Miniature World of Artefacts please send an abstract (200 words) and a short CV (200 words) on email monika.zorko@upr.si with a subject Material Encounters.


Vabljeni na gostujoče predavanje doc. dr. Tine Milavec (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) z naslovom Poznoantično steklo - oblike, uporaba in izdelava v petek, 18.1.2019 ob 14:00 v predavalnici Maestral 3 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmetov Antika – izbrana poglavja, Arheologija zgodnjega srednjega veka, Metodologija arheoloških raziskav in Metodološki pristopi arheoloških raziskav.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Mojce Fras (Skupina Stik) z naslovom Arheologija za javnost - izkušnja iz Ljubljane v četrtek, 17.1.2019 ob 12:30 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija in javnost.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Andreja Magdiča (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) z naslovom Ostroge v zgodnjesrednjeveških grobovih kot oznaka družbene elite v torek, 15.1.2019 ob 11:30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Jošta Hobiča (Ministrstvo za kulturo RS) z naslovom LIDAR IN UPORABA V ARHEOLOGIJI v četrtek, 10.1.2019 ob 14:10 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Predavanje bo potekalo v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmetov Metodologija arheoloških raziskav in Metodološki pristopi arheoloških raziskav.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Andreja Magdiča (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) z naslovom Vprašanje kontinuitete zgodnjesrednjeveške poselitve slovenskega Pomurja in Podravja v torek, 8.1.2019 ob 10:30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka

 

Umetnost istrskih obalnih mest

Lepo vabljeni na simpozij Umetnost istrskih obalnih mest, ki se bo odvijal v soorganizaciji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva med 23. in 25. novembrom na Fakulteti za humanistične študije. Zbornik povzetkov in program sta na tej povezavi.

Gostujoče predavanje dr. Bineta Krambergerja

Vabljeni na gostujoče predavanje dr. Bineta Krambergerja (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo) z naslovom "Neolitske in zgodnjeeneolitske skupnosti v 5. tisočletju pr. n. št. v severovzhodni Sloveniji: o poselitvenem »bumu« in o zavidljivih tehnoloških dosežkih prazgodovinskih skupnosti", ki bo v petek, 30.11.2018 ob 12:30 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Colloquia Divina 2018

Fakulteta za humanistične študije UP bo tudi lestos gostila simpozij Colloquia Divina, posvečen novi latiniteti. Simpozij bo potekal od četrtka, 18. 10. 2018 do sobote, 20. 10. 2018 v prostorih Pretorske palače v Kopru, v prostorih UP FHŠ in v prostorih Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ v Piranu. Objavljen je že okvirni program simpozija.


Mednarodni dan arheologije 2018

Vabimo vas, da se nam ob Mednarodnem dnevu arheologije 19. 10. 2018 pridružite na dogodku v Arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli. Program.

 

Vabilo na zagovor doktorske disertacije kandidatke Neže Čebron Lipovec z naslovom »Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni: primer mesta Koper« l 19.10. ob 12.30

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni: primer mesta Koper«

Neže Čebron Lipovec,

ki bo v petek, 19. oktobra 2018, ob 12.30 uri, v predavalnici Maestral 3, v prostorih UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština ter somentorstvom doc. dr. Brede Mihelič in doc. dr. Katje Hrobat Virloget.

 

Gostujoča predavanja egiptologa Mohmmeda S. Rehana Abdelgaffarja

Vabimo vas na serijo gostujočih predavanj egiptologa Mohmmeda S. Rehana Abdelgaffarja, ki bodo potekala na UP FHŠ ob sredah ob 17. uri v predavalnici Maestral 2.
Mohmmed S. Rehan Abdelgaffar je egiptolog in arheolog, ki je doštudiral na Univerzi v Aleksandriji v Egiptu, nato pa študij nadaljeval še na Univerzi v T
übingenu v Nemčiji.
Znjihovo ekipo sodeluje tudi pri raziskavah v Sakkari v Egiptu. Od leta 2017 je doktorski študent UP FHŠ na programu Arheologija

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

Prvo predavanje bo v sredo, 10. 10. 2018 ob 17.00

THE FIRST KINGS OF EGYPT / PRVI EGIPČANSKI FARAONI

Spored vseh predavanj