Oddelek za arheologijo in dediščino

print

Aktualno

Sodelavci


Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Posebnost študijskih programov prve stopnje je dvopredmetnost, ki študentom omogoča pridobivanje znanj iz dveh strokovnih podorčij in posledično tudi večjo zaposljivost.

Študijski program Kulturna dediščina je edini tovrstni študijski program v Sloveniji; zasnovan je izrazito interdisciplinarno in povezuje stroke, kot so arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina in etnologija. Dodatne študijske vsebine segajo tudi na področje konservatorstva, muzeologije in upravljanja dediščine.

Dvopredmetni študijski program Arheologija je zasnovan sodobno in odprto v mednarodni prostor. Odlikujejo ga številna gostovanja profesorjev iz Slovenije in tujine ter možnosti izmenjave študentov oziroma vključevanje študentov v raziskovalne projekte doma in na tujem, programe Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, idr.

Pomemben del študija v praksi so tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Oddelku za arheologijo in dediščino. Študenti se tako neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji ter medsebojna izmenjava mnenj in pogledov.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; na sedežu Inštituta v Piranu imajo na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.


Oddelek izvaja študijske programe s področja arheologije in kulturne dediščine, ki omogočajo študentom pridobitev izobrazbe od 1. do 3. stopnje študija:

- dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (1. stopnja)

- dvopredmetni študijski program Arheologija (1. stopnja)

- enopredmetni študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja (2. stopnja)

- enopredmetni študijski program Dediščinski turizem (2. stopnja, v sodelovanju z UP FTŠ)

- doktorski študijski program Arheologija (3. stopnja)


Uradne ure tajništva so po dogovoru, in sicer v kabinetu št. 34 na UP FHŠ (tel. 05 66 38 627), redno pa preko elektronske pošte na naslovu: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si in katarina.smid@fhs.upr.si.


Aktualno


Umetnost istrskih obalnih mest

Lepo vabljeni na simpozij Umetnost istrskih obalnih mest, ki se bo odvijal v soorganizaciji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva med 23. in 25. novembrom na Fakulteti za humanistične študije. Zbornik povzetkov in program sta na tej povezavi.

Gostujoče predavanje dr. Bineta Krambergerja

Vabljeni na gostujoče predavanje dr. Bineta Krambergerja (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo) z naslovom "Neolitske in zgodnjeeneolitske skupnosti v 5. tisočletju pr. n. št. v severovzhodni Sloveniji: o poselitvenem »bumu« in o zavidljivih tehnoloških dosežkih prazgodovinskih skupnosti", ki bo v petek, 30.11.2018 ob 12:30 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Colloquia Divina 2018

Fakulteta za humanistične študije UP bo tudi lestos gostila simpozij Colloquia Divina, posvečen novi latiniteti. Simpozij bo potekal od četrtka, 18. 10. 2018 do sobote, 20. 10. 2018 v prostorih Pretorske palače v Kopru, v prostorih UP FHŠ in v prostorih Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ v Piranu. Objavljen je že okvirni program simpozija.


Mednarodni dan arheologije 2018

Vabimo vas, da se nam ob Mednarodnem dnevu arheologije 19. 10. 2018 pridružite na dogodku v Arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli. Program.

 

Vabilo na zagovor doktorske disertacije kandidatke Neže Čebron Lipovec z naslovom »Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni: primer mesta Koper« l 19.10. ob 12.30

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni: primer mesta Koper«

Neže Čebron Lipovec,

ki bo v petek, 19. oktobra 2018, ob 12.30 uri, v predavalnici Maestral 3, v prostorih UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština ter somentorstvom doc. dr. Brede Mihelič in doc. dr. Katje Hrobat Virloget.

 

Gostujoča predavanja egiptologa Mohmmeda S. Rehana Abdelgaffarja

Vabimo vas na serijo gostujočih predavanj egiptologa Mohmmeda S. Rehana Abdelgaffarja, ki bodo potekala na UP FHŠ ob sredah ob 17. uri v predavalnici Maestral 2.
Mohmmed S. Rehan Abdelgaffar je egiptolog in arheolog, ki je doštudiral na Univerzi v Aleksandriji v Egiptu, nato pa študij nadaljeval še na Univerzi v T
übingenu v Nemčiji.
Znjihovo ekipo sodeluje tudi pri raziskavah v Sakkari v Egiptu. Od leta 2017 je doktorski študent UP FHŠ na programu Arheologija

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

Prvo predavanje bo v sredo, 10. 10. 2018 ob 17.00

THE FIRST KINGS OF EGYPT / PRVI EGIPČANSKI FARAONI

Spored vseh predavanj