Oddelek za arheologijo in dediščino

print

 

Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Posebnost študijskih programov prve stopnje je dvopredmetnost, ki študentom omogoča pridobivanje znanj iz dveh strokovnih podorčij in posledično tudi večjo zaposljivost.

Študijski program Kulturna dediščina je edini tovrstni študijski program v Sloveniji; zasnovan je izrazito interdisciplinarno in povezuje stroke, kot so arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina in etnologija. Dodatne študijske vsebine segajo tudi na področje konservatorstva, muzeologije in upravljanja dediščine.

Dvopredmetni študijski program Arheologija je zasnovan sodobno in odprto v mednarodni prostor. Odlikujejo ga številna gostovanja profesorjev iz Slovenije in tujine ter možnosti izmenjave študentov oziroma vključevanje študentov v raziskovalne projekte doma in na tujem, programe Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, idr.

Pomemben del študija v praksi so tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Oddelku za arheologijo in dediščino. Študenti se tako neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji ter medsebojna izmenjava mnenj in pogledov.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; na sedežu Inštituta v Piranu imajo na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.


Oddelek izvaja študijske programe s področja arheologije in kulturne dediščine, ki omogočajo študentom pridobitev izobrazbe od 1. do 3. stopnje študija:

- dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (1. stopnja)

- dvopredmetni študijski program Arheologija (1. stopnja)

- enopredmetni študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja (2. stopnja)

- enopredmetni študijski program Dediščinski turizem (2. stopnja, v sodelovanju z UP FTŠ)

- doktorski študijski program Arheologija (3. stopnja)


Uradne ure tajništva so po dogovoru, in sicer v kabinetu št. 34 na UP FHŠ (tel. 05 66 38 627), redno pa preko elektronske pošte na naslovu: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si in katarina.smid@fhs.upr.si.


Aktualno

Usposabljanje »Vodnik interpretator«
(40-urno usposabljanje, licencirano s strani Interpret Europe)
 

Kdaj: 9. – 11. februar 2018 (petek, sobota, nedelja) in 16. – 18. februar 2018 (petek, sobota, nedelja).

Kje: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper

Kdo: Vodniki in vsi, ki se ukvarjate z interpretacijo dediščine.

Interpretativno vodenje gradi predvsem na jasni strukturi vodnikove pripovedi in operira z vrednotami, tako osebnimi kot družbenimi. Naš cilj bo sporočati jasna in močna sporočila, vplivati na vsaj tri nivoje človekove osebnosti (razum, čustva in dejanja), povečati zadovoljstvo obiskovalcev in vzgajati za bolj trajnostno in pravično družbo. Na usposabljanju se bomo naučili štirih stebrov, ki jih z interpretativnim vodenjem uresničujemo:

 

  • Objekte in pojave spreminjamo v doživetja.
  • V obiskovalcih spodbujamo ustvarjanje globljih povezav z dediščino.
  • Spodbujamo ustvarjanje pomenov v ozadju dejstev.
  • Spodbujamo skrbništvo nad skupno dediščino.

 

Svoje novo znanje boste lahko uporabili v turizmu, v kulturnih in naravovarstvenih organizacijah, pri poučevanju otrok, v marketingu in še kje.

 


Usposabljanje poteka v soorganizaciji Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, Oddelka za arheologijo in dediščino in zavoda Red Tree Heritage, zavoda za interpretacijo dediščine in trajnostni razvoj.
Program izvaja Helena Vičič, s strani Interpret Europe licencirana trenerka vodnikov interpretatorjev in svetovalka za interpretacijo dediščine.

Cena usposabljanja:

Polna cena 390,00 €

Študenti 292,00 € (25% popust), na voljo 2 mesti

Študenti UP 234,00 € (40% popust), na voljo 3 mesta

Več informacij najdete v priloženem vabilu. Prijave so možne do petka, 2. februarja 2018 (s priloženo prijavnico).

Z lepimi pozdravi,

Irena Lazar, Zrinka Mileusnić, Helena Vičič

VABILO              PRIJAVNICA


Preberite si zanimiv intervju z arheologinjo in dekanjo UP FHŠ prof. dr. Ireno Lazar. Intervju je dostopen na naslednji povezavi.

Sodelavcitop