Oddelek za arheologijo in dediščino

print

 

Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Posebnost študijskih programov prve stopnje je dvopredmetnost, ki študentom omogoča pridobivanje znanj iz dveh strokovnih podorčij in posledično tudi večjo zaposljivost.

Študijski program Kulturna dediščina je edini tovrstni študijski program v Sloveniji; zasnovan je izrazito interdisciplinarno in povezuje stroke, kot so arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina in etnologija. Dodatne študijske vsebine segajo tudi na področje konservatorstva, muzeologije in upravljanja dediščine.

Dvopredmetni študijski program Arheologija je zasnovan sodobno in odprto v mednarodni prostor. Odlikujejo ga številna gostovanja profesorjev iz Slovenije in tujine ter možnosti izmenjave študentov oziroma vključevanje študentov v raziskovalne projekte doma in na tujem, programe Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, idr.

Pomemben del študija v praksi so tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Oddelku za arheologijo in dediščino. Študenti se tako neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji ter medsebojna izmenjava mnenj in pogledov.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; na sedežu Inštituta v Piranu imajo na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.


Oddelek izvaja študijske programe s področja arheologije in kulturne dediščine, ki omogočajo študentom pridobitev izobrazbe od 1. do 3. stopnje študija:

- dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (1. stopnja)

- dvopredmetni študijski program Arheologija (1. stopnja)

- enopredmetni študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja (2. stopnja)

- enopredmetni študijski program Dediščinski turizem (2. stopnja, v sodelovanju z UP FTŠ)

- doktorski študijski program Arheologija (3. stopnja)


Uradne ure tajništva so po dogovoru, in sicer v kabinetu št. 34 na UP FHŠ (tel. 05 66 38 627), redno pa preko elektronske pošte na naslovu: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si in katarina.smid@fhs.upr.si.


Aktualno

Radijski pogovor z izr. prof. dr. Gregorjem Pobežinom v oddaji Pogled v znanost: Hvalnica humanistiki! – Vergerij mlajši in njegovi “papeški dopisi”.

Ustvarjalna delavnica IZDELAVA ANTIČNEGA NAKITA l 13. julij ob 18.00 v Arheološkem parku Simonov zaliv

 

Zagovor doktorske disertacije Josipa Višnjića: »Arhitektonski razvoj istarskih srednjevjekovnih feudalnih utvrda: primjena metode ''arheologije arhitekture'' prilikom analize razvoja utvrda /Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb: uporaba metode "arheologie arhitekture" pri analizi razvoja utrdb"

Spoštovani!

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Arhitektonski razvoj istarskih srednjevjekovnih feudalnih utvrda: primjena metode ''arheologije arhitekture'' prilikom analize razvoja utvrda

/Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb: uporaba metode ''arheologije arhitekture'' pri analizi razvoja utrdb«

 

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Arheologija,

Josipa Višnjića,

ki bo v ponedeljek, 18. junija 2018, ob 15. uri, v predavalnici Levant 1, Titov trg 5, Koper.

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština in somentorstvom doc. dr. Zrinke Mileusnić.

 

Zagovor doktorske disertacije Maje Janežič: »Lončarska obrt v Petovioni: sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju Doma upokojencev Ptuj« l 14. junij ob 11. uri

Spoštovani!

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Lončarska obrt v Petovioni: sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju Doma upokojencev Ptuj«

Maje Janežič,

ki bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 11. uri, v predavalnici Maestral 1, UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. dr. Irene Lazar in somentorstvom izr. prof. dr. Janke Istenič.

 

 

Mednarodna poletna šola muzeologije 2018

Vabljeni k branji članka in ogledu kratkega video prispevka o letošnji Mednarodni poletni šoli muzeologije.

Klik na pripevek na portalu UPbudi

 

Gostujoči predavanji Oddelka za arheologijo in dediščino: izr. prof. dr. Boris Kavur in dr. Milena Joksimović l 1.6. ob 8.30

Vabljeni na gostujoči predavanji!

 

Izr. prof. dr. Boris Kavur (UP FHŠ) bo predstavil »NOVI LJUDJE NA POTI PROTI JUGU« in dr. Milena Joksimović (Pula) bo predstavila predavanje z naslovom »UMIRAJOČI GALEC IN NOVA umetnost«

 

Predavanji bosta potekali v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija kovinskih obdobij,

v petek, 01. 06. 2018 od 8:30 do 11:30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

 

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Martina Blečić Kavur

 

Sodelavcitop