Kdo smo?

Naši sodelavci

prof. dr. Irena Lazar
izr. prof. dr. Gregor Pobežin
doc. dr. Alenka Tomaž
izr. prof. dr. Boris Kavur
doc. dr. Martina Blečić Kavur
doc dr. Katja Hrobat Virloget
doc. dr. Zrinka Mileusnić
asist. mag. Neža Čebron Lipovec
doc. dr. Katarina Šmid
doc. dr. Katharina Zanier
prof. ddr. Mitja Guštin

 

prof. dr. Irena Lazar                                                                                                 na vrh


Dekanja UP FHŠ


Kabinet 34 / dekanat

Uradne ure: po dogovoru

e-naslov: irena.lazar@fhs.upr.si

Raziskovalna področja

Antična arheologija, rimska provincialna arheologija, materialna kultura antike, študije antičnega stekla, kulturna zgodovina antike, dediščina in muzeologija, rimska zgodovina

Pedagoška področja

1. stopnja: Arheološka dediščina Slovenije, Umetnostna dediščina antike, Kulture vzhodnega Sredozemlja, Antični Rim in njegove province, Arheologija in javnost

2. stopnja: Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Antična arheologija, Rimska umetnost in umetna obrt, Dediščina v muzejih in muzeologija 

3. stopnja: Študije antičnega stekla, Rimska provincialna arheologija med Jadranom in Panonijo, Stare sredozemske civilizacije 

Društvena in strokovna dejavnost                                                                                           Podpredsednica AIHV (Association Internationale pour l'Histoire du Verre), članica ICOM, ICOMOS, Slovenskega arheološkega društva, članica strokovnega sveta Narodnega muzeja Slovenije 

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...                                                                                                                  ... jo najdete ob morju.

 


izr. prof. dr. Gregor Pobežin                                                                                       na vrh

Kabinet 34

Uradne ure: po dogovoru

e-naslov: gregor.pobezin@fhs.upr.si

Raziskovalna področja

Antična zgodovina (zlasti peloponeška vojna, pozno obdobje rimske republike, pozna antika), kulturna zgodovina antike in zgodnjega srednjega veka, antično zgodovinopisje, antična in srednjeveška epigrafika, rimska in grška književnost.

Pedagoška področja

1. stopnjaZgodovina antike; Kulturni in duhovni svet antike (predavanja); Latinski jezik in osnove epigrafike 1&2; Bizanc - dedič rimskega imperija

2. stopnja: Antika - izbrana poglavja; Antični viri in epigrafika.

Društvena in strokovna dejavnost                                                                                        

Predsednik Društva za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ).

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...                                                                                                                   ... je z družino, za telovadbo ostaja bolj malo časa.

 


doc. dr. Alenka Tomaž                                                                                               na vrh


predstojnica Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ


Kabinet 34   

Uradne ure: po dogovoru

e-naslov: alenka.tomaz@fhs.upr.si

Raziskovalna področja   

Arheologija neolitika in eneolitika. Neolitska in eneolitska vizualna kultura. Materialna kultura. Dediščina.

Pedagoška področja                  

1. stopnja: Uvod v materialno kulturo, Družbene in zakonske osnove dediščine, Arheologija neolitika in eneolitika.                                                                                              

2. stopnja: Arheološke analize materialne kulture, Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije, Prazgodovinska umetnost.                                                                                      

3. stopnja: Arheologija mezolitika in neolitika, Prazgodovinska umetnost.

Društvena in strokovna dejavnost                                                          

Članica Slovenskega arheološkega društva.

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...                                                                                                                      ... vodi Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ. Kadar ni na Inštitutu ... je na arheoloških terenih po Sloveniji in Balkanu. Kadar ni na terenu, je z družino ...

 


izr. prof. dr. Boris Kavur                                                                                            na vrh

Kabinet 34                                           

Uradne ure: po dogovoru                    

e-naslov: boris.kavur@fhs.upr.si

Raziskovalna področja

Pedagoška področja

1. stopnja:

2. stopnja:

Društvena in strokovna dejavnost

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...

 


doc. dr. Martina Blečić Kavur                                                                                na vrh

Kabinet 34                      

Uradne ure: po dogovoru 

e-naslov:

martina.blecic.kavur@upr.si; martinabkavur@gmail.com

Raziskovalna področja   

Arheologija bronaste dobe, arheologija železne dobe, materialna kultura prazgodovine, tehnologija kovin – metalurgija, prazgodovinska umetnost, umetnost starega veka, kulturni kontakti, simbolna in interpretativna arheologija prazgodovine, mediteranske civilizacije

Pedagoška področja          

1. stopnja: Arheologija kovinskih obdobij

2. stopnja: Arheologija bronaste in železne dobe Caput Adriae (Slovenije in regije); prazgodovinska umetnost

3. stopnja: Arheologija bronaste in železne dobe, prazgodovinska umetnost

Društvena in strokovna dejavnost

Razstave, projekti in predavanja za širšo javnost, aktivni angažma v državah širše regije. Sodeluje v nacionalnem in mednarodnih projektih.

Članica Hrvaškega arheološkega društva (HAD), Matice Hrvatske, Hrvaškega DAAD kluba,  sodelavka pri Leksikografskem zavodu »Miroslav Krleža« v Zagrebu (Hr).

Članica v uredništvih in recenzentka časopisov doma in v tujini.

Kadar ni na fakulteti ...

... je z družino

 


doc. dr. Katja Hrobat Virloget                                                                                  na vrh

Kabinet 34 

Uradne ure: po dogovoru

e-naslov: katja.hrobat@fhs.upr.si

Razikovalna področja

Antropologija spomina, nesnovna dediščina in identitete, folklora, mitologija, etnogeografija, povezava arheologije in etnologije.

Pedagoška področja  

1. stopnjaMetodologija raziskovanja dediščine, Etnološka dediščina I in II, Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Med arheologijo in etnologijo, Nesnovna dediščina.

2. stopnja:

Društvena in strokovna dejavnost                                                                           

Predavanja in publikacije za širšo javnost, interpretacija/prezentacija nesnovne dediščine v lokalnih skupnostih, organizacija simpozijev…

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...                                                                                                                  ... je na konju, z družino ali ob knjigi ...

 


doc. dr. Zrinka Mileusnić                                                                                     na vrh


Predstojnica Oddelka za arheologijo in dediščino


Kabinet 34

Uradne ure: po dogovoru

e-naslov: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Raziskovalna področja

Arheologija srednjega in novega veka. Materialna kultura. Dediščina. 

Pedagoška področja

1. stopnja: Arheološka dediščina Slovenije, Uvod v materialno kulturo, Kulture vzhodnega Sredozemlja. 

2. stopnja:  Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja, Dediščina srednjega veka Balkana, Kulturni spomeniki Slovenije. 

Društvena in strokovna dejavnost                                                                                

Članica Slovenskega arheološkega društva, Medieval Pottery Research Group, Society for Post-Medieval Archaeology, International Culinary Tourism Association.

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...                                                                                                                    … je na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ. Včasih živi zasebno življenje, kjer nastopa v vlogi mame, žene, sestre, prijateljice in občasno tudi kakšnega junaka iz sveta znanstvene fantastike.

 


asist. mag. Neža Čebron Lipovec                                                                              na vrh

Kabinet 34

Uradne ure: po dogovoru  

e-naslov: neza.cl@fhs.upr.si

Raziskovalna področja

Pedagoška področja

1. stopnja:

Društvena in strokovna dejavnost

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...

 

 

 


doc. dr. Katarina Šmid                                                                                        na vrh

Kabinet 34   

Uradne ure: po dogovoru   

e-naslov: katarina.smid@fhs.upr.si

Raziskovalna področja  

Klasična arheologija, rimska provincialna plastika (zlasti v provincah Norik in Panonija) in njen odnos do umetnostnega ustvarjanja v večjih središčih, antična ikonografija, antična mitologija

Pedagoška področja                   

1. stopnja: Umetnostna dediščina antike, Uvod v umetnostno zgodovino, Kulturni in duhovni svet antike (vaje)  

2. stopnja: Rimska umetnost in umetna obrt

Društvena in strokovna dejavnost                                                                        

Članica Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva (SUZD), članica Društva za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ)

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...                                                                                                                ... je s psom, knjigo, v naravi ali v dobri družbi

 


dr. Katharina Zanier                                                                                                  na vrh

Kabinet 34                              

Uradne ure: po dogovoru  

e-naslov: katharina.zanier@fhs.upr.si

Raziskovalna področja

Pedagoška področja

1. stopnjaMetodologija arheoloških raziskav

Društvena in strokovna dejavnost

Bibliografija

Kadar ni na fakulteti ...

 


prof. ddr. h.c. Matija Guštin                                                                                      na vrh


Professor emeritus


e-naslov:

mitja.gustin@upr.si / mitjagustin47@gmail.com

05 66 37 740 (centrala)

05 66 37 741 (referat)

05 66 37 742 (faks)

info@fhs.upr.si

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične
študije
Titov trg 5
6000 Koper