Sodelavci OAD

print

Redni sodelavci


doc. dr. Zrinka Mileusnić, predstojnica oddelka


doc. dr. Martina Blečić Kavur

asist. mag. Neža Čebron Lipovec

doc dr. Katja Hrobat Virloget

izr. prof. dr. Boris Kavur

prof. dr. Irena Lazar

izr. prof. dr. Gregor Pobežin

doc. dr. Katarina Šmid

doc. dr. Alenka Tomaž

doc. dr. Katharina Zanier


prof. ddr. Mitja Guštin, prof. emeritus


Zunanji sodelavcitop

doc. dr. Alenka Miškec