dr. Gregor Kovačič, izredni profesor

print

 Kabinet 31preview
 Tel.: +386 (0)5 663 86 21
 E-naslov: gregor.kovacic[at]fhs.upr.si

 

 

 

Raziskovalna področja

hidrogeografija, posebej hidrologija krasa, poplave na krasu in varstvo kraške podtalnice, fizična geografija krasa, fizična geografija v splošnem

Pedagoška področja

Geomorfologija in klimatogeografija, Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS, Metodologija geografskega raziskovanja, Splošna geografija Slovenije, Trajnostno upravljanje z vodnimi viri, Terenski seminar Istra, Terenski seminar Jugovzhodna Evropa, Regionalna geografija Slovenije, Geografija naravnih nesreč

Društvena in strokovna dejavnost

prodekan za študijske zadeve UP FHŠ, član Karst Commision pri IAH, tutor učitelj na UP FHŠ, član uredniškega odbora revije Annales Series Historia Naturalis, član SKIAH, član ZGS,  član upravnega odbora Društva za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica, član upravnega odbora Društva tabornikov Rod snežniških ruševcev, član upravnega odbora Tekaškega društva Bistrc, član upravnega odbora Koalicije za Volovjo reber

Bibliografija

Prostočasne aktivnosti

V prostem času se z največjim veseljem udejstvuje v različnih športih. Po osnovni športni »izobrazbi« je nogometaš, v zadnjih letih pa se pretežno ukvarja s tekom, ki ga pozimi dopolnjuje s (turnim) smučanjem. Če je le možno, preživlja prosti čas na prostem, hodi v hribe in na sploh uživa v objemu narave s svojo družino in prijatelji. Je dolgoleten član (tudi nekdanji starešina) tabornikov »Snežniških ruševcev« iz Ilirske Bistrice, zato mu je narava in življenje v neokrnjeni divjini zelo blizu. S tem v povezavi je tudi njegovo prizadevanje za ohranitev Volovje rebri, kjer obstajajo načrti za postavitev vetrne elektrarne. Zelo ga zanimajo domoznanske teme vseh znanstvenih področij, zato študente spodbuja k pisanju diplomskih nalog in raziskav s to tematiko, sodeluje pa tudi kot urednik revije Bistriški zapisi, v kateri se tovrstni prispevki tudi objavljajo.