Rezultati projekta ŠIPK Riba na poti, riba napoti: dediščina ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli

print

 

Riba na poti, riba napotí: dediščina ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izolitop

 

Oblikovali smo turistične itinerarije v Izoli in njeni okolici, ki so povezani z vsakdanjim življenjem ribičev in delavk v tovarnah ribjih konzerv in predelave hrane. Preko poti tovarn, poti škverov, poti fabrkink in poti San Dona prispevamo k poznavanju zgodovine, geografije, kulture ter vsakdanjega načina življenja ribičev in delavk. Tako želimo prispevati k valorizaciji in promociji ribištva in predelovalne industrije rib kot dela nacionalne ter predvsem regionalne dediščine, ki je vezana na obmorski prostor današnje Republike Slovenije in umeščena v čas političnih in družbenih transformacij nekdanjih držav »Avstrije«, Italije, Jugoslavije in Slovenije (19., 20. in 21. stoletje). Slovensko primorje z zaledjem se geografsko umešča v Istro in Sredozemlje in sodi med najzanimivejša multikulturna območja. To območje na stičišču romanskega, germanskega ter slovanskega sveta, je bilo v preteklosti izpostavljeno pogostim spremembam političnih oblasti in  konfliktom, kar je sprožilo številne migracije prebivalstva. Obmorski kraji imajo za različne prebivalce več pomenov, saj imajo bogato, a hkrati tudi sporno ali zamolčano zgodovino. Tak primer predstavljata ribištvo ter predelovalna industrija rib v Sloveniji, ki jima ni bilo posvečeno dovolj pozornosti, zlasti v primerjavi z raziskovanjem ribištva na Tržaškem. Oblikovane poti govorijo o značilnostih načina življenja in dela ljudi, ki (so) se ukvarjali z ribištvom in predelovalno industrijo rib.

 

Vodja projekta in pedagoška mentorica: doc. dr. Alenka Janko Spreizer, UP FHŠ,
Pedagoški mentorIci: doc. dr. Nataša Kolega, UP FHŠ in UP FAMNIT, doc. dr. Petra Kavrečič, UP FHŠ.
Strokovni sodelavec: Srečko Gombač, Društvo Histrion.
Študentke in študenti:
Ivana Riganova (marec), UP FHŠ
Katarina Barbara Reberc (april-junij), UL FK
Artur Steffe, UP FHŠ
Hana Hanžek-Turnšek,  UP FAMNIT
Lan Rak, UP FTŠ
Katja Masten, UP FTŠ
Tereza Prešeren Slabe, UP FHŠ
Andrej Sitar UP FHŠ in FTŠ
Administratorka: Karin Bandelj

 

POT FABRKINKtop

Pot fabrkink govori o tovarniških delavkah, ki so v začetku dvajsetega stoletja delale v tovarnah, v Izoli v predelovalni ribji industriji. Izraz Fabrkinke izhaja iz italijanske besede fabrichine in opisuje tovarniške delavke, v našem primeru pa ravno dekleta in ženske iz tovarn ribjih konzerv. Sprva so v mesta prihajale kar peš po različnih poteh iz zaledja do primorskih mest.

Če se sprehodite po tej poti boste prehodili del ravno teh poti, ki so jih fabrkinke ubirale vsak dan. V pot fabrkink združujemo pričevanja in zapise o nekoliko izboljšanih razmerah življenja v povojnem času in eksodusu italijanskega prebivalstva iz območja današnjih slovenskih obmorskih krajev. Na višje-ležečih točkah se boste lahko ustavili, ogledali razgled in prebrali nekaj o geografiji in okolju Izole.

Več

Zvočni zapisi za slepe in slabovidne:
01_Opis poti_Pot fabrkink.mp3
02_Kratki opisi poti_Pot fabrkink.mp3
03_Izjemna izolska obala.mp3
04_Izboljšanje družbenih razmer v povojnem času.mp3
05_Eksodus.mp3

POT SAN DONAtop

Tako kot Pot Fabrkink, tudi ta pot poteka po nekaterih dnevnih trasah tovarniških delavk, ki so v 20. stoletju delale v predelovalni industriji v Izoli. Tem ženskam z narečnim izrazom pravimo fabrkinke. Zato v to pot združujemo zgodbe o življenju in delu ženk, ki so s svojim delom skrbele za družine in prispevale k ribiški dejavnosti in predelovalni industriji. Zgodbe govorijo o povojnem času do konca obstoja tovarn v mestu Izola. Nekaj več lahko izveste tudi o vzdušju med delavci pred drugo svetovno vojno in kmetijstvu izolskega zaledja.

Zahtevnejša in razgibana pot po izolskem krasu mimo vinogradov, sadovnjakov in oljčnikov z lepim razgledom na Izolo, njeno obalo in morje omogoča tudi miselno potovanje skozi posredovane spomine tovarniških delavk.

Več

Zvočni zapisi za slepe in slabovidne:
01_Opis poti_San Dona.mp3
02_Kratki opisi tock_San Dona.mp3
03_Pogled na krajino, ki daje bogate pridelke.mp3
04_Vzdušje med delavci pred drugo svetovno vojno.mp3
05_Vsakdanje življenje delavk v medvojnem času.mp3
06_Kmetijstvo.mp3

POT ŠKVEROVtop

POT TOVARNtop