Oddelek za medijske študije

print

Predstavitev Oddelka za medijske študije

Oddelek za medijske študije izvaja študijski program 1. in 2. stopnje.

Študijski program 1. stopnje: Medijski študiji

Študijski program 2. stopnje: Komuniciranje in mediji

 Predstojnica Oddelka za medijske študije: izr. prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin

     Sodelavke in sodelavci oddelka

     Kratka predstavitev sodelavk in sodelavcev Oddelka za medijske študije

     Obiščite naš Facebook:

     Oddelek za medijske študije izobražuje in usposablja za:

 •  delo v medijih (razvijamo različna znanja in veščine): novinarstvo, kreativno pisanje, strokovno pisanje, urejanje besedil, veščine komuniciranja)
 •  delo z mediji (povezujemo različne družbene sisteme):  stiki z javnostmi, medijski marketing, oglaševanje, svetovanje na področju komunikacijskih storitev)
 •  delo o medijih (širimo obzorja in krepimo kritično mišljenje o medijih): medijska analitika, raziskovanje medijev, refleksija medijskih praks)

Kako izvajamo študij:

 • predavanja (podajanje pregledne teorije in poglobljenih praktičnih znanj)
 • seminarji (povezovanje teorije in prakse, preteklosti in aktualnosti, splošnosti in konkretnosti)
 • vaje (krepitev razumevanja in razvijanje veščin)
 • študijska praksa (praktično usposabljanje v medijskih hišah)
 • terensko raziskovalno delo (sodelovanje pri raziskavah in projektih)
 • strokovne ekskurzije in obiski na terenu
 • izbrane inštitucije, filmski festivali, razstave, predstave …
 • gostujoči predavatelji