Oddelek za zgodovino

AKTUALNOna vrh


Predstavitev študija po stopnjah na vrh

Predstavitev Oddelkana vrh

Študijski program Zgodovina ponuja pregled vseh zgodovinskih obdobij ter združuje raziskave svetovne in evropske zgodovine, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem etničnem prostoru. Študentom omogoča spoznavanje preteklosti z različnih vidikov: političnega, pravnega, kulturnega, socialnega in gospodarskega, hkrati pa razvija zavest o njihovi medsebojni prepletenosti in raznovrstnosti.

Cilji študijskega programa Zgodovine, ki ga oddelek ponuja na UP FHŠ, so:
  • strokovno poglobljeni uvid stanja in razvoja sodobnega sveta in njegovih delov;
  • splošna zgodovinska izobrazba, tj. pregled oziroma poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru;
  • samostojna (praktična) uporaba zgodovinskih virov za teoretično delo na področju zgodovinopisja (praktično delo v arhivih, knjižnicah, na internetu itd.);
  • zmožnost kritične presoje zgodovinskega vira oziroma zgodovinskega dogodka in zatem zmožnost oblikovanja samostojnega pisnega besedila (članka, referata, razprave itd.);
  • usposobljenost za samostojen študij, kritično presojo aktualnih družbenih in političnih dogodkov, razlaganje in vrednotenje političnih in družbenih fenomenov;
  • kritično preverjanje informacij in fenomenov v lokalnem, mednarodnem in svetovnem političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem kontekstu ter dogajanju;
  • dobro poznavanje osnovne filozofije, dilem in perspektiv stroke ter zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod.

V. d. predstojnika Oddelka za zgodovino: red. prof. Aleksander Panjek
Namestnica predstojnika:
 doc. dr. Petra Kavrečič

 

Spremljaj nas tudi na Facebooku

05 66 37 740 (centrala)

05 66 37 741 (referat)

05 66 37 742 (faks)

info@fhs.upr.si

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične
študije
Titov trg 5
6000 Koper