Sodelavci OZ

print

prof. dr. Aleksander Panjek, predstojnik oddelka


doc. dr. Ines Beguš

doc. dr. Vilma Brodnik

mag. Neža Čebron Lipovec

doc. dr. Jurij Hadalin

izr. prof. dr. Aleksej Kalc

doc. dr. Petra Kavrečič

doc. dr. Miha Kosi

prof. dr. Irena Lazar

prof. dr. Žarko Lazarević

prof. dr. Aleksander Panjek

doc. dr. Miha Preinfalk

izr. prof. dr. Gregor Pobežin

doc. dr. Katarina Šmid

doc. dr. Marko Zajc