Sodelavci IAD

print

Raziskovalci


Doc. dr. Alenka Tomaž  - predstojnica IAD


doc. dr. Martina Blečić Kavur

asist. mag. Neža Čebron Lipovec

izr. prof. dr. Boris Kavur

prof. dr. Irena Lazar

doc. dr. Zrinka Mileusnić

izr. prof.  dr. Gregor Pobežin

asist. Mateja Ravnik

doc.  dr. Katarina Šmid

Projektni sodelavci

Ogorelec Aleš

Preložnik Andrej

Tratnik Šumi Janja

Zorko Monika