Predmetnik

print

 

1. letnik 2. letnik 3. letnik
1. semester
Uvod v študij umetnostno zgodovinske dediščine Arheološka dediščina Slovenije Etnološka dediščina
Zgodovina antike Arhitekturna dediščina GIS in tematska kartografija
Metodologija raziskovanja dediščine 1 dva predmeta druge izbrane stroke dva predmeta druge izbrane stroke
trije predmeti druge izbrane stroke Izbirni predmet* Izbirni predmet*
2. semester
Izbrana poglavja iz etnologije Evropska umetnostna dediščina srednjega veka Naravna dediščina
Uvod v materialno kulturo Družbene in zakonske osnove dediščine Arheološka dediščina Evrope
Metodologija raziskovanja dediščine 2 dva predmeta druge izbrane stroke dva predmeta druge izbrane stroke
trije predmeti druge izbrane stroke Izbirni predmet* Zaključno seminarsko delo na obeh izbranih strokovnih smereh

 

* Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa
* Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini

Notranje izbirni predmeti

 • Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja
 • Nova Evropa
 • Metodologija in epistemologija družboslovnega raziskovanja
 • Antropologija Sredozemlja
 • Filozofski temelji humanističnih ved
 • Oblikovanje kulturnih krogov sredozemskega prostora
 • Čas in prostor v starih civilizacijah
 • Umetnostna zgodovina sredozemske Evrope
 • Identiteta in večkulturnost
 • Kulturni in duhovni svet antike
 • Kulture vzhodnega Sredozemlja
 • Evidentiranje in vzdrževanje dediščine
 • Filozofija zgodovine z uvodom v marksizem
 • Podvodna arheologija
 • Zgodovina religij
 • Teorije in metodologije zgodovinopisja