Študijska praksa v 2. letniku

print

1. Študijska praksa predstavlja eno od temeljnih obveznosti študentov v 2. letniku študijskega programa Medijski študiji.

2. Študent si lahko ustanovo za opravljanje študijske prakse izbere iz objavljenega seznama ustanov ter podjetij, s katerimi ima fakulteta sklenjen dogovor - glej seznam.

3. Študent si ustanovo za opravljanje študijske prakse lahko izbere tudi samostojno. Če fakulteta z organizacijo nima sklenjenega dogovora o sodelovanju, mora študent pred opravljanjem študijske prakse pridobiti soglasje predstojnika oddelka, fakulteta pa z institucijo sklene sporazum o sodelovanju pri izvedbi študijske prakse.

4. Po končani študijski praksi v obsegu 90 ur, mora študent izpolniti obrazca:
Potrdilo o študijski praksi in
Poročilo o študijski praksi
Oba obrazca s podpisom potrdita tako študent kot njegov mentor.

5. Študenti so naprošeni, da najprej posredujejo koordinatorju študijske prakse (dr. Vlado Kotnik) oba izpolnjena dokumenta  v navadni Word obliki v pregled, da lahko posreduje pripombe na poročilo in potrdilo.

6. Ko dokumenta koordinator potrdi po elektronski pošti, oba dokumenta sprintajo in ju dajo mentorju/mentorici  v podpis. Podpišejo jih tudi sami na ustreznih mestih.

7. Podpisana dokumenta skenirajo in jih pošljejo koordinatorju na e-mail. Koordinator jih ob tem vključi v seznam študentov/študentk, ki so opravili prakso in katerim v. d. predstojnika dr. Tadej Praprotnik prakso s svojim podpisom lahko potrdi.

8.  Originalna podpisana obrazca dostavijo v Referat za študijske zadeve, da jih s podpisom potrdi v. d. predstojnika. 
Če bodo prakso zaključili v času predavanj, lahko podpis pridobijo tudi v času predavanj (Digitalni mediji in družba).

POMEMBNO

V. d. predstojnika bo obrazce podpisoval maja meseca vsak torek po koncu predavanj.

Od junija do septembra bo podpisoval obrazce izkljucno ob dnevih, ko ima izpitne roke.