Predmetnik

print
1. Letnik 2. letnik 3. letnik
TEMELJNI PREDMETI TEMELJNI PREDMETI TEMELJNI PREDMETI
Angleški jezik 1 Angleški jezik 2 Angleški jezik 3
Metodologija in epistemologija raziskovanja medijev Kultura in mediji Glasba in mediji
Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij Trženje in tržno komuniciranje Komuniciranje in politika
Zgodovina medijev Digitalni mediji in družba Politika in ekonomija medijev
Medijska industrija Televizija Medijsko pravo
Uvod v socialno in politično psihologijo Študijska praksa Mediji in manjšine
Slovenski pravopis 3 do 4 izbirni predmeti vpisanega študijskega programa Zaključno seminarsko delo
Trije izbirni predmeti iz Studiuma generale 1 do 2 izbirna predmeta drugih strok in področij 2 do 3 izbirni predmeti vpisanega študijskega programa
    1 do 2 izbirna predmeta drugih strok in področij

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke) oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.

V 2. letniku moraju študenti kot obveznost opraviti tudi obvezno študijsko prakso.

V 3. letniku morajo študenti kot obveznost opraviti zaključno seminarsko delo.

Izbirni predmeti vpisanega študijskega programa Medijski študiji

Človekove pravice
Italijanska književnost in film
Javnost, komuniciranje, konflikt
Kreativno pisanje
Psihološki vidiki komuniciranja
Teorija in praksa tiskanih medijev
Mediji in nova družbena gibanja
Medijski spektakli
Družbene dinamike v kibernetskem prostoru
Praktikum medijskega branja in pisanja
Družbena odgovornost medijev
Propaganda in film
Psihologija medijev
Arheološka dediščina Slovenije
Javno razumevanje znanosti