Predmetnik

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Študijska praksa

Moderni francoski jezik 1 / Moderni italijanski jezik 1*

Francoščina kot strokovni jezik / Italijanščina kot strokovni jezik*

Diplomsko delo

Uvod v jezikoslovje

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Lektorat

Lektorat

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Študijska praksa

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Angleško-slovenska kontrastiva

Moderni francoski jezik 2 / Moderni italijanski jezik 2*

Francoski jezik v medkulturnem položaju / Italijanski jezik v medkulturnem položaju*

Francosko-slovenska kontrastiva / Italijansko-slovenska kontrastiva*

Slovenski pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Sodobne anglofonske kulture

Lektorat

Lektorat

Sodobne frankofonske kulture / Sodobne italofonske kulture

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

* Izvaja se predmet, skladen s študijsko smerjo: za smer angleščina - francoščina torej francoski predmet, za smer angleščina-italijanščina pa italijanski predmet

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Psihogeografija, literatura in film

Diskurzi sodobne Rusije

Poleg navedenih notranjeizbirnih predmetov lahko študenti izbirajo med širokim naborom lektoratov tujih jezikov: španščina, ruščina, kitajščina, italijanščina in drugi.