Umetnost umije z duše prah vsakdanjega življenja.

P. Picasso

Število vpisnih mest na študijskih programih 1. stopnje

print

 

Prosta vpisna mesta za 1. prijavni rok za študijsko leto 2017/2018 – dodiplomski študij
Univerzitetni programi
Geografija 25
Italijanistika 25
Medijski študiji 30
Medkulturno jezikovno posredovanje 35
Slovenistika 20
Zgodovina 25
Univerzitetni dvopredmetni programi  
Antropologija 25
Arheologija 25
Geografija 25
Kulturna dediščina 25
Zgodovina 25