Predmetnik študijskega programa Zgodovina (enopredmetno)

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Angleški jezik Zgodovina 19. stoletja Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju
Teorije in metodologije zgodovinopisja Pomožne zgodovinske vede Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja
Zgodovina antike Ekonomska in socialna zgodovina novega veka Zgodovina Istre in Primorske
Zgodovina srednjega veka Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.) Zgodovina 20. stoletja
Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja Zgodovina vsakdanjega življenja Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja
Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja

dva notranje izbirna predmeta*

en zunanje izbirni predmet*

pet izbirnih predmetov*
štirje notranje izbirni predmeti* študijska praksa
zaključno seminarsko delo

 

* Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa
* Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini

Notranje izbirni predmeti

 • Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo
 • Balkan med visokim srednjim vekom in 1. svetovno vojno
 • Umetnostna zgodovina sredozemske Evrope
 • Gospodarska zgodovina
 • Kultura humanizma in renesanse
 • Kulture vzhodnega Sredozemlja
 • Pregledna zgodovina neevropskih dežel
 • Zgodovina slovansko-romanske meje
 • Tuj jezik I– Angleščina II
 • Zgodovina religij
 • Tuj jezik I– Angleščina III
 • Latinski jezik in osnove epigrafike
 • Arheologija srednjega in novega veka
 • Arhitekturna dediščina
 • Postkolonializem in indigenizem
 • Zgodovina knjige

Zunanje izbirni predmeti