Geografija - predmetnik

print

 

1. LETNIK - Planerska usmeritev 1. LETNIK - Krasoslovna usmeritev
Planiranje v prometu in turizmu Planiranje v prometu in turizmu
Geografija manjšin in obmejnosti Geografija manjšin in obmejnosti
Razvoj koncepta trajnostnega razvoja Razvoj koncepta trajnostnega razvoja
GIS v prostorskem planiranju 1 GIS v prostorskem planiranju 1
Terenski / raziskovalni praktikum Terenski / raziskovalni praktikum
Kras in krasoslovje Kras in krasoslovje
Sodobni geografski procesi v Sredozemlju (Usmeritveni izbirni predmet Planerske usmeritve) Razvoj kraškega površja in jam (Usmeritveni izbirni predmet Krasoslovne usmeritve)
Zunanje izbirni predmet 1 Zunanje izbirni predmet 1
Zunanje izbirni predmet 2 Zunanje izbirni predmet 2
Zunanje izbirni predmet 3 Zunanje izbirni predmet 3
2. LETNIK - Planerska usmeritev 2. LETNIK - Krasoslovna usmeritev
Geografija globalizacije in marginalnih območij Geografija globalizacije in marginalnih območij
Razvojni izzivi na krasu Razvojni izzivi na krasu
Naravne nesreče in trajnostni razvoj Naravne nesreče in trajnostni razvoj
Trajnostno upravljanje z vodnimi viri Trajnostno upravljanje z vodnimi viri
Hidrologija in ekologija krasa Hidrologija in ekologija krasa
Geografski planerski praktikum Geografski planerski praktikum
GIS v prostorskem planiranju 2 GIS v prostorskem planiranju 2
Planiranje v obalnih in obmejnih območjih (Usmeritveni izbirni predmet Planerske usmeritve) Kras po svetu - izbrani primeri (Usmeritveni izbirni predmet Krasoslovne usmeritve)
Magistrsko delo Magistrsko delo

 

Spisek zunanje izbirnih predmetov UP FHŠ in drugih programov UP, ki se vsebinsko navezujejo na študijski program.