Predmetnik študijskega programa Zgodovina (dvopredmetni pedagoški)

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK
temeljni predmeti temeljni predmeti
Osnove pedagogike Antika – izbrane vsebine
Psihologija razvoja in učenja Srednji vek-izbrane vsebine
Didaktika Novi vek – izbrane vsebine
Pedagoško raziskovanje Sodobna zgodovina-izbrane vsebine
Specialna pedagogika Obvezni predmet ali izbirni predmet druge predmetne vezave
Andragogika Notranje izbirni predmet - zgodovina
Vodenje razreda Didaktika zgodovine I.
Teorije zgodovinopisja Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave
Temeljni predmet iz druge predmetne vezave Didaktika predmeta druge predmetne vezave 1
Notranje izbirni predmet - zgodovina Didaktika zgodovine II.
Temeljni predmet iz druge predmetne vezave Didaktika predmeta druge predmetne vezave 2
Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave Zunanje izbirni predmet
  Zunanje izbirni predmet
  Pedagoška praksa (6 tednov)
  Magistrska naloga