Umetnost umije z duše prah vsakdanjega življenja.

P. Picasso

Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Teorija in metodologija geografije (15 ECTS) Skupni doktorski seminar (5 ECTS) Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije (40 ECTS)
2 izbirna predmeta (2 x 15 ECTS) Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije (5 ECTS) Objava znanstvenega prispevka. Upoštevajo se naslednje COBISS tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij: 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.03 ali 2.04. (10 ECTS)
Priprava dispozicije doktorske disertacije (15 ECTS) Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije (50 ECTS) Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije (10 ECTS)

Izbirni predmeti