Predmetnik študijskega programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
temeljni predmeti    
Teorije zgodovinopisja Zunanje izbirni predmet Priprava in zagovor doktorske disertacije
Priprava znanstvenega članka Notranje izbirni predmet/zunanje izbirni predmet  
2 notranje izbirna predmeta Priprava in zagovor dispozicije doktorske disertacije  
  Raziskovalno delo  
     

 

Notranje izbirni predmeti za 1. in 2. letnik
 
 • Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru
 • Zgodovina srednjeveških in zgodnjenovoveških institucij v sredozemskem prostoru
 • Agrarne skupnosti in ustanove v obdobju novega veka
 • Jadran med Evropo in svetom (6.-19. stol.)
 • Zgodovina cesarstev srednje in vzhodne Evrope
 • Revolucije – zgodovinska stvarnost ali iluzija?
 • Zgodovina odnosov med cerkvenimi in državnimi oblastmi v Srednji Evropi
 • Slovenska in hrvaška nacionalna zgodovina v 19. stoletju
 • Primerjalna zgodovina Jugovzhodne Evrope v 19. in 20. stoletju
 • Ideologije 20. stoletja
 • Druga svetovna vojna – globalne, nacionalne in regionalne dimenzije
 • Socialna zgodovina
 • Zgodovina evropskih integracij
 • Zgodovina spolov
 • Paleografija in diplomatika
 • Ustna zgodovina – med spominom in pripovedjo
 • Zgodovina manjšin
 • Primerjalna gospodarska zgodovina Evrope in Sredozemlja (16. - 20. stol.)
 • Umetnostna zgodovina Evrope in Sredozemlja – izbrane vsebine
 • Antična grška in rimska zgodovina
 • Arheološke analize materialne kulture
 • Stare sredozemske civilizacije
 • Arheologija predantične Evrope