asist. Eneja Baloh

print

 

Asistentka

e-naslov: enejabaloh@gmail.com

Kabinet 31

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:

2. stopnja: Didaktika geografije 1 in 2; Zunanji pouk geografije; Pedagoška praksa

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Didaktika geografije, didaktična raba IKT pri pouku geografije

Izbrana bibliografija

 
  • BALOH, Eneja, LENART, Bojan, STANKOVIČ, Milivoj. Geografija 7, Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.
  • BALOH, Eneja, LENART, Bojan, STANKOVIČ, Milivoj. Geografija 8, Učbenik za geografijo v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.
  • KOZEL, Lea, BALOH, Eneja, STANKOVIČ, Milivoj. Družba 4, Učbenik za družbo v četrtem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.
  • RAZTRESEN, Marjeta, BALOH, Eneja, STANKOVIČ, Milivoj. Družba 5, Učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.
  • BALOH, Eneja, LENART, Bojan, STANKOVIČ, Milivoj. Geografija 9, Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.
  • BALOH, Eneja, PETEK, Martina, REPE, Blaž, STANKOVIČ, Milivoj. Geografija 1, Učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017.

Izbrani projekti