Doc. dr. Martina Blečić Kavur

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: martina.blecic.kavur@upr.si

Kabinet 34

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Arheologija kovinskih obdobij

2. stopnja: Arheologija bronaste in železne dobe Caput Adriae (Slovenije in regije); prazgodovinska umetnost

3. stopnja: Arheologija bronaste in železne dobe, prazgodovinska umetnost

Raziskovalna področja

Arheologija bronaste dobe, arheologija železne dobe, materialna kultura prazgodovine, tehnologija kovin – metalurgija, prazgodovinska umetnost, umetnost starega veka, kulturni kontakti, simbolna in interpretativna arheologija prazgodovine, mediteranske civilizacije

Izbrana bibliografija

 

Izbrani projekti