Doc. dr. Vilma Brodnik

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: vilma.brodnik@zrss.si

Kabinet 33

Pedagoška dejavnost

1. stopnja

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Didaktika zgodovine

Izbrana bibliografija

  • Brodnik, Vilma. Didaktično-metodološka struktura gimnazijskih učnih načrtov za predmet zgodovina na Slovenskem od začetka 20. stoletja do danes: Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016.
  • Brodnik, Vilma. Vrednotenje, preverjanje in ocenjevanje znanja. V: Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja. Zgodovina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 2016, 9–13.
  • Brodnik, Vilma. Pouk zgodovine o vojnah skozi oči otrok in mladostnikov. V: Zgodovina v šoli 1-2, 2014, 23–45.
  • Brodnik Vilma. Sprotno (formativno) spremljanje znanja pri pouku zgodovine. V: Vzgoja in izobraževanje 5-6, 2014, 32–42.
  • Brodnik, Vilma. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Poučevanje gospodarske in socialne zgodovine Slovencev v 19. stoletju. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011.

Izbrani projekti