Mag. Neža Čebron Lipovec

print

 

Asistentka, asistentka z magisterijem

e-naslov: neza.cl@fhs.upr.si

Kabinet 21

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Arhitekturna dediščina, Metodologija raziskovanja dediščine, Uvod v študije umetnostne dediščine, Evropska umetnostna dediščina srednjega veka, Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine, Praktikum dediščine

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

arhitekturna dediščina, konservatorstvo, umetnostna zgodovina

Izbrana bibliografija

  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. Poklon ženski : lik Istrank v umetnosti Jožeta Pohlena in sodobnikov. V: CELESTINA, Ingrid (ur.), TODOROVIĆ, Suzana (ur.). Šavrinka. 1. izd. Koper: Libris, 2017, str. 147-179, ilustr. [COBISS.SI-ID1539062980]
  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. "I'm telling the story of the town" : places in a contested space. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), GOUSSEFF, Catherine (ur.), CORNI, Gustavo (ur.). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015, str. 189-207. [COBISS.SI-ID 1538294212]
  • · ČEBRON LIPOVEC, Neža. "Casa vecia" in "case nove" ali usoda vrtov palače Tiepolo-Gravisi. V: PANJEK, Aleksander (ur.), BRATOŽ, Urška (ur.). Palača Tiepolo-Gravisi v Kopru : odstiranje mestne zgodovine. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 125-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537569732]
  • ČEBRON LIPOVEC, Neža. Arhitekturni pomniki izgradnje Kopra po drugi svetovni vojni. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2012, letn. 22, št. 1, str. 211-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 2248147]
  • · ČEBRON LIPOVEC, Neža. Usode in nove rabe koprskih samostanov po razpustitvi redov s poudarkom na obdobju po drugi svetovni vojni. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2012, letn. 22, št. 2, str. 509-522, ilustr. [COBISS.SI-ID2336979]

Izbrani projekti

Sodeluje v številnih mednarodnih projektih (Heroes we love, As – Arheologija za vse, Roof of Rock, Expo AUS, Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP, MACC Modern Art Conservation Centre, Shared Culture) kot tudi v nacionalnih (Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje); Analize materialne kulture primorskih mest - preučevanje dinamike gospodarskih, družbenih in urbanističnih razvojnih procesov) in lokalnih projektih (InterKulTurIstra).