print

       

     Asistentka z doktoratom

    e-naslov: mojca.cerkvenik@fhs.upr.si

    Kabinet 32

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Italijanska književnost in film (vaje); Komuniciranje in mediji v italijanskem jeziku (vaje); Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfolijo (vaje); Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA) (vaje).

2. stopnja: Medkulturna komunikacija stroke (vaje); Strategije jezikovnega posredovanja (vaje).

3. stopnja: 

Raziskovalna področja

Italijanska književnost, didaktika književnosti, filmski jezik, odnosi med filmom in literaturo, adaptacije in ekranizacije literarnih del, sodobni italijanski film

Izbrana bibliografija

  • CERKVENIK, Mojca. Dalla letteratura al cinema : l'utilizzo didattico del film nell'educazione letteraria : settore scientifico disciplinare di afferenza: L-LIN/02, didattica delle lingue moderne : tesi di dottorato. Venezia: [M. Cerkvenik], 2010/2011. IV, 234 f., ilustr., tabele.
  • CERKVENIK, Mojca. Alberto Lattuada. Kinotečnik, ISSN 2232-254X, jun. 2007, let. 8, št. 6, str. 12-14, ilustr.
  • CERKVENIK, Mojca. Nekaj podob islama v novejših evropskih filmih = Some images of Islam in recent european films : [delavnica v okviru poletne šole META humanistika "Pre-misliti Evropo: konstrukcije novega", Portorož, 10. - 23. julij 2006]. Portorož: Poletna šola META humanistika, 11. jul. 2006.

>> COBISS

Izbrani projekti