Tina Čok

print

Lektorica za kitajski in italijanski jezik

e-naslov: tina.cok@fhs.upr.si

Kabinet 12

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Kitajščina 1, 2, 3 in 4; Jezikovni viri, Jezikovni vidiki prevajanja, Izzivi sodobne Vzhodne Azije, Strokovna praksa

2. stopnja: Raziskovalna praksa

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Kognitivno jezikoslovje, jezikovni in kulturni relativizem, dodaktika tujih jezikov, kontrastivna analiza, raba IKT pri učenju tujih jezikov.

Izbrana bibliografija

  • ČOK, Tina, MOTOH, Helena. Kultura na koncu jezika : razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture. Koper: Znanstvenoraziskovalno središče, Založba Annales, 2017.
  • ČOK, Tina, MOTOH, Helena. How is Slovenia welcoming the 16+1 cooperation and the Belt and road initiative, (Working paper, no. 10). [S. l.]: ChinaCEE Institute, 2017. 9 str.
  • ČOK, Tina. “ICT-supported language learning tools for Chinese as a foreign language : a content review”. Revija za elementarno izobraževanje, jun. 2016, letn. 9, št. 3, str. 103-120.
  • ČOK, Tina. “A Crosslinguistic Analysis on Verb Processing in Chinese and Slovene : an Empirical Study”. V: CLUL LingMe: book of abstracts: June 16th, 2016. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. 2016, str. 65-67.

Izbrani projekti

MERIDIUM, Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration – Dialogue Initiative among the Universities of Mediterranean. Mednarodni projekt vseživljenjskega učenja: 2009 - 2011.