Doc. dr. Nikolai Jeffs

print

 

 

Docent, znanstveni sodelavec

e-naslov:

Kabinet

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Moderni angleški jezik; Angleški jezik v medkulturnem položaju; Sodobne anglofonske kulture; Angleški jezik 1; Angleški jezik 2; Angleški jezik 3.

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Postkolonialne teorije, literature in prakse; multikulturnost, medkulturna komunikacija in sociologija kulture.

Izbrana bibliografija

  • BRUMEN, Borut, JEFFS, Nikolai, ZADNIKAR, Darij (ur.). Afrike. (Časopis za kritiko znanosti, Let. XXIX, št. 204-205-206). Ljubljana: Študentska založba, 2001.
  • JEFFS, Nikolai (ur.). Zbornik postkolonialnih študij. Ljubljana: Krtina, 2007.
  • JEFFS, Nikolai. Some people in this town don't want to die like a hero: multiculturalism and the alternative music scene in Sarajevo, 1992-1996. V: YOFFE, Mark (ur.), COLLINS, Andrea (ur.). Rock 'n' roll and nationalism : a multinational perspective. Newcastle: Cambridge Scholars Press. 2005, str. 1-19.
  • JEFFS, Nikolai. Ethnic "Betrayal", Mimicry, and Reinvention : the Representation of Ukpabi Asika in the Novel of the Nigerian-Biafran War = "Trahison" ethnique, imitation et réinvention : la représentation d'Ukpabi Asika dans le roman de la guerre du Biafra. LISA, 2012, vol. 10, no. 1, str. 280-306.
  • JEFFS, Nikolai. Možnosti anarhističnih teatrov : Emma Goldman in drame njenega časa. Dialogi, 2015, letn. 51, št. 1/2, str. 118-137.

Izbrani projekti