doc. dr. Susanna Pertot

print

 

 

docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: susanna.pertot@upr.si

Kabinet 20

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Študijski program Medijski študiji: Uvod v socialno in politično psihologijo, Psihološki vidiki komuniciranja;
Študijski program Italijanistika: Psiholingvistika, Jeziki kot medkulturna izkušnja

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

psiholingvistika, psihologija dvojezičnega govorca, etnična identiteta, socialna psihologija

Izbrana bibliografija

  • PERTOT, Susanna, KOSIC, Marianna. Jeziki in identitete v precepu : mišljenje, govor in predstave o identiteti pri treh generacijah maturantov šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2014.
  • PERTOT, Susanna. Vicende identitarie degli sloveni in Italia. V: Una comunità nel cuore dell'Europa / a cura di Norina Bogatec e Zaira Vidau. Roma : Carocci, 2016. (Biblioteca di testi e studi ; 1095. Sociologia).
  • ČOK, Lucija, PERTOT, Susanna. Bilingual education in the ethnically mixed areas along the Slovene - Italian border. Comparative education, ISSN 0305-0068, 2010, vol. 46, iss. 1, str. 63-78.http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a919288090
  • PERTOT, Susanna. Dvojezično otroštvo : navodila za uporabo = L'infanzia bilingue : istruzioni per l'uso. 1.ponatis. [S. l.]: Ciljno začasno združenje "Jezik - Lingua": = Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2015. 55 sr., ilustr. 8. http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd/null/r13414/Dvojezicno-otrostvo-Infanzia-bilingue.pdf?ext=.pdf
  • PERTOT, Susanna (urednik), PRIESTLY, Tom (urednik), WILLIAMS, Colin H. (urednik).Rights,promotion and integration issues for minority languages in Europe, (Palgrave studies in minority languages and communities). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009. XII, 268 str., ilustr.

Izbrani projekti