Anja Pirih

print

 

    Lektorica

    e-naslov: anja.pirih@fhs.upr.si

    Kabinet 10

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:  Angleščina 1, Angleščina 2, Angleščina 3

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Književnost v angleškem jeziku (ameriška etnična književnost); didaktika zgodnjega učenja angleščine; bralna motivacija; prostovoljno branje v tujem jeziku

Izbrana bibliografija

  • Pirih, Anja. 2015. “Who says they don't read? Slovene elementary school students' reading motivation in EFL”. Revija za elementarno izobraževanje = Journal of elementary education 8 (1-2): 113 – 132.
  • Pirih, Anja. 2017. “Extensive Reading in EFL for Young Slovene Teenagers: An Evaluation Study“. V: Razsežnosti sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments, ur. Silva Bratož, 51 – 65. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Izbrani projekti

  • Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices (program Erasmus + • 2016 – 2019)
  • Jeziki štejejo (Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc • 2017 – 2022)