Doc. dr. Aleksandra Schuller

print

 

docentka

e-naslov: aleksandra.schuller@fhs.upr.si, aleksandra.schuller@guest.arnes.si

Kabinet

ŽIVLJENJEPIS>>>

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v medkulturno mišljenje.

2. stopnja: Uprizarjanje in kultura, Študiji spolov.

3. stopnja: Antropologija prostora in časa, Skupni doktorski seminar

Raziskovalna področja

 

Uprizoritveni študiji (Performance Studies), Igra in ustvarjalnost (Play and Creativity)

Umetniške raziskave (Arts Based/Artistic Research)

Na čuječnosti temelječi umetnostno-terapevtski in umetnostno-pedagoški pristopi (Mindfulness Based Arts Therapies/Education)

Plesno-gibalna terapija (Dance-movement Therapy) in Avtentično gibanje (Authentic Movement)

Izbrana bibliografija

 

 

SCHULLER, Aleksandra. Čuječnost in ustvarjalnost: na čuječnosti temelječe umetnostne terapije in celostna zdravstvena nega. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara; RAVNIK, David (ur.). Zdravstvena nega v javnem zdravju. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014, 269-277.

SCHULLER, Aleksandra. Iz(med) gibalca in priče: disciplina Avtentično gibanje. V: BUCIK, Katja; CAF, Bojana (ur.). Izzivi umetnostne terapije. Ljubljana: Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 2012, 62-83.

 

SCHULLER, Aleksandra. Šamanizem, uprizoritvene umetnosti in umetnostne terapije: mistično, estetsko in ustvarjalno-terapevtsko izkustvo. V: BUCIK, Katja; CAF, Bojana (ur.). Izzivi umetnostne terapije. Ljubljana: Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 2012, 127-144.

 

SCHULLER, Aleksandra. Vlado Šav in aktivna kultura. Annales, Ser. hist. sociol., 2011, 21 (2), 397-412.

 

SCHULLER, Aleksandra. Ustvarjalno-terapevtski proces: imaginacija, (inter)akcija, (avto)refleksija. V: CAF, Bojana; CAJNKO, Borut (ur.). Oblike in metode dela v umetnostni terapiji. Maribor: Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 2008, 11-20.

 

SCHULLER, Aleksandra. Od drame do ustvarjalne igre in nazaj: interaktivni pristop k obravnavi dramatike in uprizoritvenih dejavnosti v kontekstu ustvarjalno-izobraževalnih procesov. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode (Obdobja, Metode in zvrsti, 25). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008, 159-165.

 

SCHULLER, Aleksandra. Art as vehicle: performing arts and arts therapies between ritual and aesthetics. V: SCOBLE, Sarah (ur.). European arts therapy: grounding the vision to advance theory and practice. Plymouth: University of Plymouth Press, 2006, 179-185.

 

COBISS>>>

Izbrani projekti