asist. dr. Polona Sitar

print

Asistentka, asistentka z doktoratom

e-naslov: polona.sitar@fhs.upr.si

Kabinet 33

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Zgodovina vsakdanjega življenja, Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

2. stopnja: Kolektivni spomin in identitete

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Historična antropologija, ustna zgodovina, etnologija, študije spolov, študije spomina, antropologija postsocializma, kultura potrošnje, popularna kultura

Izbrana bibliografija

  • SITAR, Polona. Female trouble: menstrual hygiene, shame and socialism. Journal of gender studies, ISSN 0958-9236, 2017
  • SITAR, Polona. Political boundaries, consumption and cultural capital: cross-border shopping in post-socialist Slovenia. International journal of contemporary economics and administrative sciences, ISSN 1925-4423, July 2016, vol. 6, no. 1, special issue, str. 87-104.
  • SITAR, Polona. The right step towards a womanʼs satisfaction?: washing machine as a new piece of technology and the construction of the role of women as housewives in socialist Slovenia. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, lipanj 2015, vol. 52, no. 1, str. 143-171
  • SITAR, Polona. "Smo mel cel popoldan fraj - da ti to kot delavcu vzamejo ---" : spomin na prosti čas in delo žensk v obdobju socialistične Slovenije. Prispevki za novejšo zgodovino, ISSN 0353-0329. [Tiskana izd.], 2015, letn. 55, št. 1, str. 85-100.
  • SITAR, Polona (avtor, fotograf). Cockta, pijača moje mladosti, in sedaj, pijača moje starosti. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), et al. Made in YU 2015, (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2016
  • SITAR, Polona. "Ne le kruh, tudi vrtnice!": potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 419 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0005-6.

>> COBISS

Izbrani projekti