Dr. Vladka Tucovič

print

  Docentka, lektorica za slovenski jezik, asistentka z doktoratom

  e-naslov: vladka.tucovic@fhs.upr.si

  Kabinet 14

  >> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Slovenski pravopis, Lektoriranje, Lektoriranje in jezikovno svetovanje, Praktikum medijskega branja in pisanja, Teorija in praksa tiskanih medijev, Jezikovni viri, Etnične in manjšinske pisave, Interpretacija testov, Pomenoslovje in skladnja, Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik

2. stopnja: Lektoriranje

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Sodobna slovenska književnost, regionalna književnost, istrska književnost, prostorska literarna veda, socialni realizem, slovstvena folklora, ljudske pesmi, medbesedilnost, Zofka Kveder

Izbrana bibliografija

 

  • Zofka Kveder in Trst. V: PIRJEVEC, Marija (ur.). Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem: [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016]. Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm. 2017, str. 185–198.
  • "Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju« – ljudske pesmi, ples in glasbila v literarnem opusu Ivana Potrča. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2013, letn. 84 = n. v. 49, zv. 2/3, str. 29–50.
  • Slovenska Istra: pokrajina na slovenskem literarnem zemljevidu. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete. 2012, str. 52–57.
  • Ljudska pesem v romanih Prežihovega Voranca Doberdob in Jamnica. Jezik in slovstvo, 2010, letn. 55, št. 3/4, str. 41–52.
  • Transformacija ljudskega in kulturni spomin v nekaterih proznih delih Miška Kranjca: ob stoletnici Miška Kranjca (1908-1983). Filologičeskie zametki. [Pečatnoe izd.], 2008, 6, vol. 1, str. 143-154. http://philologicalstudies.org/dokumenti/2008/vol1/2/7.pdf.
  • Domači prijatelj Zofke Kveder. Jezik in slovstvo, sep.-okt. 2007, letn. 52, št. 5, str. [63]–72.
  • Zagreb, Ljubljana, Praga: korespondenca Zofke Kveder in njene hčere Vladimire Jelovšek. Dve domovini: razprave o izseljenstvu, 2006, št. 23, str. 77–99,
  • Tipologija esejev Iztoka Geistra. Jezik in slovstvo, mar.-apr. 2006, letn. 51, št. 2, str. [69]–88.

Izbrani projekti