print

 

Lektorica za španski in italijanski jezik

e-naslov: aulalive@gmail.com

Kabinet 10

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Španščina 1, 2, 3, 4 (1. in 2. letnik); vaje Slovnice italijanskega jezika (1. in 2. letnik); Poslovna italijanščina, Italijanski jezik kot jezik stroke

2. stopnja: /

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Španski in italijanski jezik kot jezika stroke na ravni B1 in B2 v povezavi z univerzitetnimi vsebinami.

Izbrana bibliografija

>> COBISS

Izbrani projekti