print

 

Lektorica za španski in italijanski jezik

e-naslov: aulalive@gmail.com

Kabinet 10

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Španščina 1, 2, 3, 4 (1. in 2. letnik); Poslovna italijanščina, Italijanski jezik kot jezik stroke

2. stopnja: /

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Španski in italijanski jezik kot jezika stroke na ravni B1 in B2 v povezavi z univerzitetnimi vsebinami.

Izbrana bibliografija

 

 

Prevod

VUGA, Jure. Od podestata do župana : zgodovinski pregled predstojnikov in predstojnic mestne uprave = Dal podestà al sindaco : una panoramica storica dei dirigenti dell'amministrazione cittadina. Koper: Pokrajinski muzej: = Regional Museum = Capodistria: Museo regionale, 2018. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6384-20-9.

VILLEGAS, Emma Beatriz. Učno gradivo Jezikovne dejavnosti za raven B1 (1. del) : predmet Španščina 3 : študijsko leto 2017/18. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2018. 1 optični disk (CD-ROM). 

VILLEGAS, Emma Beatriz. Učno gradivo Jezikovne dejavnosti za raven B1 (2. del) : predmet Španščina 4 : študijsko leto 2017/18. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2018. 1 optični disk (CD-ROM). 

ČEBRON, Neva, VILLEGAS, Emma Beatriz. A multilingual corpus for terminological research of the field of cultural heritage : predavanje na "1st International Conference Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts (MELDC17), Koper, University of Primorska, Faculty of Humanities, 29-30 September 2017". 

Izbrani projekti