Doc. dr. Katharina Zanier

print

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: katharina.zanier@fhs.upr.si

Kabinet 34

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Metodologija arheoloških raziskav, Antični Rim in njegove province

2. stopnja: Metodološki pristopi arheoloških raziskav

3. stopnja: Sodobna teorija in metodologija arheologije

Raziskovalna področja

Rimska arhitektura, rimsko kiparstvo, rimska poselitev in topografija, kulturna dediščina

Izbrana bibliografija

  • ZANIER, Katharina. Tra Aquileia e Lacus Timavi : il contesto del "ponte" romano di Ronchi dei Legionari, (Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina, 22). Roma: Quasar, cop. 2009. 167 str., ilustr., zvd. ISBN 978-88-7140-101-0. [COBISS.SI-ID 1589971]
  • ZANIER, Katharina. Casa di Sextus Pompeius Axiochus (VI, 13, 19). V: VERZÁR-BASS, Monika (ur.), ORIOLO, Flaviana (ur.). Rileggere Pompei. 2, L'insula 13 della regio VI, (Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei, 30). Roma: L'Erma di Bretschneider, 2009, str. 227-331. [COBISS.SI-ID 1766099]
  • STOKIN, Marko, ZANIER, Katharina. Simonov zaliv = San Simone, (Vestnik, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, 2011. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-79-2. [COBISS.SI-ID 259602944]
  • GUTMAN, Maja, ZANIER, Katharina, LUX, Judita, KRAMAR, Sabina. Pigment analysis of Roman wall paintings from two villae rusticae in Slovenia. Mediterranean Archaeology & Archaeometry. International Journal, ISSN 1108-9628, 2016, vol. 16, issue 3, str. 193-206, ilustr., doi: 10.5281/zenodo.160970. [COBISS.SI-ID 2264935]

>> COBISS

Izbrani projekti

  • HERITAGE LIVE – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina
  • SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine
  • PArSJAd – Arheološki parki Severnega Jadrana
  • EX.PO AUS Extension of Potentiality of Adriatic Unesco Sites