doc. dr. Matija Zorn

print

 

 

Docent, znanstveni svetnik

e-naslov: matija.zorn@zrc-sazu.si

Kabinet 31

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Geografija naravnih nesreč

2. stopnja: Naravne nesreče in trajnostni razvoj

3. stopnja: Okoljske spremembe in naravne nesreče

Raziskovalna področja

 

fizična geografija; geomorfologija; geografija naravnih nesreč; geografski informacijski sistemi; degradacija zemljišč; okoljska zgodovina

 

Izbrana bibliografija

>> COBISS

 

Izbrani projekti

  • Geografija Slovenije (P6-0101; ARRS raziskovalni program 2004–2020)
  • Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč (J6-6853; ARRS temeljni raziskovalni projekt 2014–2017)
  • Fenomen mejna reka (J6-6830; ARRS temeljni raziskovalni projekt 2014–2017)
  • Povečanje učinkovitosti in aplikativnosti preučevanja naravnih nesreč s sodobnimi metodami (L6-4048; ARRS aplikativni raziskovalni projekt 2011–2014)
  • Terasirane pokrajine v Sloveniji kot kulturna vrednota (L6-4038; ARRS aplikativni raziskovalni projekt 2011–2015)
  • Uporaba geografskega informacijskega sistema pri reliefni členitvi Slovenije (J6-0125; ARRS temeljni raziskovalni projekt 2008–2011)
  • OTREMED - Tool for the Territorial Strategy of the MED Space/Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju (EU transnacionalno sodelovanje, območje Mediteran 2010–2013)