Susanna Pertot

print

 

 

Assist. Prof.

e-mail: susanna.pertot@upr.si

Room No. 20 (Second floor)

 

CV

Teaching

 

BA: Psycholinguistics, Languages in Intercultural Contexts, Introduction to Social and Political Psychology

MA: Psycholinguistics, Developmental and Educational Psychology

PhD: Research Methodologies in Language Studies, Multilingualism and Multiculturalism

Research fields

 

 

Psycholinguistics, psychology of bilingualism, identities, social   psychology

 

 

 

Selected Bibliography

  • PERTOT, Susanna, KOSIC, Marianna. Jeziki in identitete v precepu: mišljenje, govor in predstave o identiteti pri treh generacijah maturantov šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2014.
  • PERTOT, Susanna. Vicende identitarie degli sloveni in Italia. In: Una comunità nel cuore dell'Europa a cura di Norina Bogatec e Zaira Vidau. - Roma: Carocci, 2016.
  • ČOK, Lucija, PERTOT, Susanna. Bilingual education in the ethnically mixed areas along the Slovene-Italian border. Comparative education, vol. 46, iss. 1, PP. 63-78. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a919288090
  •  PERTOT, Susanna. Dvojezično otroštvo: navodila za uporabo = L'infanzia bilingue : istruzioni per l'uso. Ciljno začasno združenje "Jezik-Lingua": = Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2015. http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd/null/r13414/Dvojezicno-otrostvo-Infanzia-bilingue.pdf?ext=.pdf.
  • PERTOT, Susanna (ed.), PRIESTLY, Tom (ed.), WILLIAMS, Colin H. (ed.). Rights, promotion and integration issues for minority languages in Europe. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009.

 

 

Projects

 

Head:

JezikLingua - Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja / Plurilinguismo quale ricchezza e valore dell'area transfrontaliera italo-slovena (Cross-border cooperation programme Slovenia-Italy 2007-2013 from the ERDF and National Funds) 

Vpliv dinamik interaktivnih skupin v vrtcu na jezikovni razvoj otrok, 2001-2004 (ARRS L5-3219)

Project Collaborator:

Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih – izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur, 2006-2008 (ARRS V5-0247)

Zaščita slovenske manjšine v Italiji - odprti problemi, pravno politični okvir in strategije izboljšanja položaja, 2006-2008 (ARRS V5-0275)

Mladi v medkulturnem položaju / I giovani negli ambiti interculturali, 2005-2006 (PHARE CBC Slovenia – Italy, 2003/2007)

Plurilinguismo in età prescolare 2001/2- 2002/3 (2001-0067 / 001 -001 EDU MLCED)

Literacy Acquisition as Adaptation (ARRS 1999-2001)