Nives Zudič Antonič

print

 

 

Assoc. Prof., Senior Research Fellow

e-mail: nives.zudic.antonic@fhs.upr.si

Kabinet 32

 

CV

Teaching

 

 

BA: Italian Literature 1, 2 in 3; Italian literature and film; Italian drama; Didactics of Literature and Culture; Intercultural Patterns of Communication and the Language Portfolio.

MA: Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju; Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela); Italijanščina v turizmu;

Medkulturna komunikacija stroke

PhD: Literature, Intercultural Patterns of Communication

Research fields

 

Literature of Italian language, literature and intercultural communication as well as didactics of Italian literature (within the frame of didactics of Italian literature studies modern technics of teaching, development of teaching strategies and stimulation of motivation at approaching, studying and interpreting literature).

 

Selected Bibliography

 • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Insegnare letteratura a scuola nell'ambito dell'italiano come L2. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2012, letn. 22, št. 1, str. 141-156. 
 • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Vzgoja za dvojezičnost in večjezičnost. V: NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.), MIKOLIČ, Vesna (ur.). Slovenski jezik v stiku : sodobne usmeritve večjezičnega in manjšinskega izobraževanja, (Uporabno jezikoslovje, ISSN 1318-2838, 9/10). Ljubljana: [Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije], 2011, str. 52-70.
 • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Za različno vizijo in zaznavo sveta : jeziki, kulture in medkulturnost. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], jesen 2008, letn. 19, št. 3/4, str. 111-129.
 • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Presentazione di una proposta didattica dello sviluppo delle competenze interculturali di lingua e cultura italiana in Slovenia. V: BUTENKO, Hanna (ur.), KOŽUH, Boris (ur.). Contemporary school and education. Horlivka: Ministry of education and science, youth and sport of Ukraine: Horlivka institute for foreign languages: A.F.M. Krakow University: Faculty of education University of Primorska, 2013, str. 183-201.
 • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. L'educazione letteraria in prospettiva interculturale. V: SCOTTI JURIĆ, Rita (ur.), ŠTOKOVAC, Tarita (ur.). Studi interculturali : interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino. Pola: Università Juraj Dobrila, Dipartimento di studi in lingua italiana, 2011, str. 113-146, ilustr.
 • ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Storia e antologia della letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano. Capodistria = Koper: Unione italiana: = Italijanska unija, 2014. 507 str., ilustr. ISBN 978-961-93555-2-

 

>> COBISS

Projects

 

 

 • ARRS » Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost« (2018-2021)
 • Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji (mednarodni projekt • 2014–2020)
 • Internacionalizacije visokošolskega prostora z vidika plurilingvalizma, multilingvalizma in medkulturnega sporazumevanja (mednarodni projekt • 2014–2015).
 • IEREST - Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers (mednarodni project • 2012–2015);
 • EDUKA - Vzgajati k različnosti / Educare alla diversità (čezmejni projekt INTERREG Slovenija-Italijan • 2011–2015)
 • Jezik – Lingua: Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijnaskega območja (čezmejni projekt INTERREG Slovenija-Italijan • 2007–2015)
 • Inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju (mednarodni projekt • 2007–2013)
 • Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev pri jezikih manjšin v italijanskih šolah v Sloveniji in slovenskih oz. dvojezičnih šolah v Italiji (mednarodni projekt • 2007–2013)
 • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 na področju socialnih in državljanskih kompetenc (Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju (mednarodni projekt • 2010-2012).
 • MERIDIUM - Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration – Dialogue Initiative among the Universities of Mediterranean (mednarodni projekt • 2008–2011);
 • PERMIT - Promote Education and Reciprocal Understanding Through Multicultural Integrated Teaching (mednarodni projekt • 2008–2009);
 • INFO – opredelitev modela za usposabljanja učiteljev v večjezičnih okoljih (mednarodni projekt • 2004–2007).
 • Promocija manjšinskih jezikov v večjezičnih območjih s poudarkom na izobraževanju učiteljev in učiteljic (mednarodni projekt • 2003–2006)