Vpisi na programe

print

----> Informativni dogodki in gradiva <----

Aktualni rokitop

 • prvi prijavni rok za dodiplomske študijske programe za državljane izven EU: 30. 5. do 27. 7. 2022
 • prvi prijavni rok za podiplomske študijske programe za Slovenske državljane in državljane EU: 6. 4. do 24. 8. 2022
 • prvi prijavni rok za podiplomske študijske programe za za državljane izven EU: 6. 4. do 12. 8. 2022

Razpis za vpis na DODIPLOMSKI študij 2022/23top

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na YouTube posnetku.

PREDSTAVITEV PRIJAVNO-SPREJEMNEGA IN IZBIRNEGA POSTOPKA ter POSTOPKA VPISA NA FAKULTETE je dosegljiva na spletni strani Univerze na Primorskem.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 15. 2. do 18. 3 2022,
 • drugi prijavni rok: 19. 8. do 23. 8. 2022,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (Slov. brez slov. državljanstva in državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 15. 2. do 23. 5. 2022,
 • drugi prijavni rok: 30. 5. do 27. 7. 2022,
 • tretji prijavni rok: 12. 8. do 5. 9. 2022,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem. Kontakt: (+386 5) 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.


Razpis za vpis na PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 2022/23top

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov:top

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2022,

 • drugi prijavni rok: 8. 9. do 15. 9. 2022,

 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 12. 8. 2022,

 • drugi prijavni rok: 19. 8. do 26. 8. 2022,

 • tretji prijavni rok: 8. 9. do 15. 9. 2022,

 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 23. 9. 2022.