Cenik

print

Cenik knjižničnih storitev

Članarinatop

Za študente Univerze na Primorskem je uporaba knjižnice in njenega gradiva brezplačna (članarina je vključena v prispevkih ob vpisu na UP). Študenti fakultete uporabljajo študentske izkaznice kot članske izkaznice. Članarina za zunanje člane znaša 12 € letno, za študente drugih visokošolskih zavodov pa 8 €.

Zamudnina (enota na dan): dnevna zamudnina 0,12 €

Opominitop

Če član po preteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, ga knjižničar po preteku 7 dni opomni s pisnim opominom. Če se član v 14 dneh ne odzove, dobi drugi opomin, čez 14 dni tretjega in potem še opomin pred tožbo. Član je dolžan poravnati stroške opominov in zamudnine po veljavnem ceniku. Član, ki prejme opomin, ne more uporabljati storitev knjižnice, dokler ne vrne gradiva in poravna vseh stroškov.

prvi opomin: 3,76 €

drugi opomin: 7,89 €

tretji opomin: 15,07 €

opomin pred tožbo: 22,13 €

Rezervacija gradiva (brezplačno)top

neprevzeto rezervirano gradivo (na enoto) 1 €

Medknjižnična izposojatop

iz knjižnice članice UP: monografija 7€, fotokopija članka do 10 strani 5€, članek posredovan v elektronski obliki 4€

iz slovenskih knjižnic: monografija: cena dobavitelja + poštnina, članek: cena dobavitelja + poštnina, članek posredovan v elektronski obliki: cena dobavitelja

iz tujine: cena dobavitelja + poštnina

za tujino: stroški storitve medknjižnične izposoje + poštnina

Odškodninetop

Za izgubljeno ali uničeno gradivo se zaračunajo stroški nabave in stroški opreme nadomestnega gradiva. Strošek opreme nadomestnega gradiva (na enoto) 4,24 €